Νοσηλευτική αρχιτεκτονική: γενικό νοσοκομείο
9/23/2020

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Τομέας 1 (Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού)
τηλ. 210 772 3365 
fax.  210 7723365
Κτίριο Τοσίτσα, 2ος όροφος

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, December 15, 2006