Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : "Παρέμβαση την παλιά βιομηχανική περιοχή της Χαλκίδας-Αρχαία πόλη. Νέες χρήσεις στο οικόπεδο Δάριγκ" Καλαθέρη Ειρήνη

"Παρέμβαση την παλιά βιομηχανική περιοχή της Χαλκίδας-Αρχαία πόλη. Νέες χρήσεις στο οικόπεδο Δάριγκ" Καλαθέρη Ειρήνη

Η κατασκευή της Υψηλής Γέφυρας της Χαλκίδας και του περιφερειακού, συντέλεσαν, μεταξύ των άλλων, και στην αλλαγή της διάρθρωσης της πόλης. Η περιοχή γύρω από το εργοστάσιο του ΔΑΡΙΓΚ, το Πάρκο Λαού, ο Άγιος Στέφανος, ο Αγιάννης και τα Γύφτικα, από περιφέρεια έγιναν νέα είσοδος - υποδοχή στην πόλη και η αναζήτηση μιας νέας ταυτότητας για όλη αυτή την περιοχή είναι εμφανής, όπως επίσης και η ανάγκη να συνδεθεί με την πόλη, ώστε να υπάρξει μια καινούρια ισορροπία και μια συνοχή. Σε αυτά τα πλαίσια, σκέφτηκα πως το οικόπεδο του ΔΑΡΙΓΚ, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κόμβος αστικών χρήσεων και, σε συνδυασμό με κάποιες προδιαγραφές που θα δοθούν σε πολεοδομική κλίμακα για ολόκληρη τη γύρω περιοχή, να επιτευχθεί η ενοποίηση της περιοχής μελέτης και η σύνδεσή της με την υπόλοιπη πόλη. Η διπλωματική αποτελείται από δύο μέρη : • την ανάλυση, όπου μελετώ την πολεοδομική εξέλιξη της πόλης και εξάγω κάποια συμπεράσματα • την πρόταση , όπου, ανάλογα με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση προτείνω κάποιες προδιαγραφές.