Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : "Αναβάθμιση φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος στο Παγκράτι" Νταουσάνη Χρυσούλα

"Αναβάθμιση φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος στο Παγκράτι" Νταουσάνη Χρυσούλα

Η διπλωματική που παρουσιάζεται εδώ αφορά σε μια ποιοτική ανάγνωση των δημόσιων υπαίθριων χώρων στα ελληνικά αστικά κέντρα μεγάλης πυκνότητας. Μελετάται έτσι η περίπτωση της αθηναϊκής συνοικίας του Παγκρατίου. Στη μεθοδολογία διακρίνουμε 3 φάσεις: πρώτα την επιτόπια παρατήρηση – διερευνώνται, δηλαδή, τοπικά τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν τον πολιτισμό σε επίπεδο πόλης, γειτονιάς και δρόμου. Στη συνέχεια οι παρατηρήσεις αξιολογούνται με συνολικά συμπεράσματα και τέλος, προχωρούμε στη δράση. Η αναβάθμιση του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος που προτείνεται στην προκειμένη περίπτωση στο Παγκράτι από τη μια θέτει κάποιες αρχές κοινές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν συνολικά για τα αστικά κέντρα μεγάλης πυκνότητας, από την άλλη σέβεται τα εκάστοτε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας γειτονιάς ή ενός δρόμου και στηρίζεται ακριβώς στην ποιοτική ανάγνωσή τους.

Οι δύο δρόμοι (Πολυδάμαντος και Πυργοτέλους) που τελικά σχεδιάζονται δεν αποτελούν παρά δύο παραδειγματικές εφαρμογές των βασικών αρχών σχεδιασμού και της γενικότερης μεθοδολογίας διερεύνησης. Θα μπορούσε κανείς να ασχοληθεί και με πολλές άλλες περιπτώσεις οδών ή και πλατειών, όπως ακόμα και να μιλήσει για περισσότερες εναλλακτικές λύσεις στα συγκεκριμένα παραδείγματα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει σημασία στη διπλωματική αυτή είναι οι σχεδιαστικές αρχές και η μεθοδολογία προσέγγισης μιας μεταβατικής λύσης αναβάθμισης του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος ενός αστικού τόπου, άμεσα εφαρμόσιμης – και όχι η μακροπρόθεσμη ιδανική τέτοια.