Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : "Κέντρο πολιτισμού στα Μέγαρα" Πιπιλή Αικατερίνη, Κοκκινιώτης Ιωάννης

"Κέντρο πολιτισμού στα Μέγαρα" Πιπιλή Αικατερίνη, Κοκκινιώτης Ιωάννης

Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον σε ένα χώρο στο κέντρο της πόλης όπου ανήκει στον Ο.Σ.Ε και συνορεύει με την κεντρική πλατεία των Μεγάρων. Η επιθυμία ήταν να δημιουργηθεί ένα κέντρο πολιτισμού που θα εμπεριέχει κάποιες απαραίτητες λειτουργίες, ελλιπής μέχρι την στιγμή που μελετήσαμε την πόλη, και που θα χωροθετηθεί στο κέντρο της πόλης σε επαφή με την κεντρική πλατεία. Η βασική σκέψη ήταν να οριστεί το τέταρτο μέτωπο της πλατείας και των γειτονικών οικοδομικών τετραγώνων έτσι ώστε να οριστεί η πλατεία μέσω και του κέντρου πολιτισμού που δημιουργείται. Η συνθετική επιλογή ήταν η δημιουργία τριών κτηρίων, πάνω από τις γραμμές του τρένου ουσιαστικά δύο κτηρίων γέφυρες και ενός τρίτου.