Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020

"Δοκιμή" Βουτσινά Λήδα

Ο τόπος: η περιοχή που ονομάζεται Λιβάδι και βρίσκεται στην χερσόνησο της Παλλικής στην Κεφαλονιά. Στη περιοχή λειτουργούσαν στο παρελθόν αγροτικές φυλακές.

Η ιδέα: επιχειρείται μια αντιστροφή της λειτουργίας των φυλακών και μετατροπή της περιοχής σε έναν χώρο οικειοθελούς απομόνωσης που φιλοξενεί άτομα σε οριακή ψυχολογική κατάσταση, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να «αποφορτιστούν». Στην περιοχή εφαρμόζονται επάλληλα συστήματα ρυθμών και κανάβων με σκοπό τη δημιουργία επαναλαμβανόμενων μονότονων μοτίβων.

Δημιουργείται ένας τόπος διαμονής για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αποτελείται από 35 μεμονωμένους και αυτόνομους οικίσκους-χώρους απομόνωσης. διάσπαρτους στο χώρο του λιβαδιού. Ταυτόχρονα διαμορφώνονται και τόποι που ενισχύουν την περισυλλογή και τη στροφή «προς τα μέσα». Πρόκειται για χώρους μονότονους με επαναλαμβανόμενα στοιχεία, που δεν αποσπούν την προσοχή του ατόμου και δεν απαιτούν την προσήλωσή του. Προτείνεται τέλος η ενασχόληση των ατόμων-χρηστών με την καλλιέργεια σαν μία παράμετρος της διαδικασίας της περισυλλογής, η οποία προσφέρει επαφή με τη φύση, χωρίς να απαιτεί προσήλωση.