Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : "Διεθνής φοιτητική κοινότητα του Παρισιού (Cite)" Βασιλικού Καρολίνα

"Διεθνής φοιτητική κοινότητα του Παρισιού (Cite)" Βασιλικού Καρολίνα

Χαράσσεται ένας κεντρικός άξονας, ένας καινούριος δρόμος πόλης που διασχίζει κατά μήκος τη μακριά πλευρά της cite, ο οποίος οριοθετείται από δύο συστοιχίες δέντρων εκατέρωθεν. Ο δημόσιος χώρος εγκιβωτίζεται ανάμεσα σε δύο ‘πράσινους’ τοίχους, που δημιουργούν και ορίζουν πλατείες και χώρους στάσης προσφέροντας μυστηριακές φυγές και κάδρα του νέου πάρκου και των νέων και παλιών εστιών.

Το τείχος αυτό λειτουργεί ενοποιητικά και επιτυγχάνει μια ταυτόχρονη ιεράρχηση των δημόσιων χώρων. Από τη μια μεριά δημιουργούνται κλειστές αυλές και περίκλειστες πλατείες ανάμεσα στην αντίστιξη των νέων κτιρίων με τα υπάρχοντα, ενώ από την άλλη μεριά η αυστηρή γραμμικότητα (linear cities) έρχεται σε αντίθεση με την ελευθερία του πάρκου. Οι διαφορετικές εντάσεις που φέρουν τα δύο μέρη του τείχους δημιουργούν και διαφορετικές αστικές ποιότητες.

Το πάρκο ταυτίζεται με τον κόσμο: είναι η δυνατότητα και το δικαίωμα της μη-πλοκής, της μη-αφήγησης. Η μόνη αληθινή αφήγηση είναι η περιγραφή του τόπου. Η υπάρχουσα φύτευση παίρνει σημασία και τονίζεται. Γίνεται μια τομή στο έδαφος για να εμφανιστεί η πραγματική μορφολογία – αυτή που μαρτυρούν οι όγκοι των δέντρων. Η ελάχιστη για την έκταση της περιοχής κλίση αποδίδεται με πολύ αυστηρές λωρίδες, οι οποίες ορίζουν διαφορετικά επίπεδα. Παντού υπάρχει πράσινο, το μόνο που υπάρχει και γίνεται αισθητό είναι η κυριαρχία του χρόνου, η δυνατότητα ης δυνατότητας.