Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : "Ανάπτυξη της προσπελασιμότητας στο Δημόσιο Χώρο της περιοχής του Δ. Αθηναίων με ειδική πρόνοια για τα άτομα με αναπηρία" Γκότση Αργυρώ

"Ανάπτυξη της προσπελασιμότητας στο Δημόσιο Χώρο της περιοχής του Δ. Αθηναίων με ειδική πρόνοια για τα άτομα με αναπηρία" Γκότση Αργυρώ

Η παρούσα έρευνα έχει σαν θέμα την διερεύνηση των προβλημάτων προσπέλασης στους κοινούς-δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους των ατόμων μειωμένης κινητικότητας. Κύριος στόχος της είναι να εντοπίσει τα προβλήματα πρόσβασης, να αναζητήσει λύσεις και να διατυπώσει προτάσεις βελτίωσης της σημερινής κατάστασης, με βάση τόσο τα δεδομένα και τις προόδους της διεθνούς εμπειρίας όσο και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τις διαφορετικής φύσεως προσεγγίσεις της ίδιας της έρευνας.

Στο ίδιο κείμενο τονίζεται επίσης η προσπάθεια της Ε.Ε. να ενισχύσει προγράμματα τα οποία στοχεύουν στην αύξηση της κινητικότητας των ατόμων που θεωρείται ως πτυχή της ιδιότητας του πολίτη. Η κινητικότητα δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ως ευκολία αλλά ως κοινωνική και οικονομική αναγκαιότητα. Πρέπει να θεωρείται ως δικαίωμα που ανήκει σε κάθε άνθρωπο, με την επιφύλαξη ευλόγων οικονομικών και τεχνικών περιορισμών. Το κύριο βάρος της έρευνας θα δοθεί κατ' αρχήν στην δυνατότητα προσπέλασης στους καθημερινούς χώρους, στην κλίμακα κυρίως της πόλης και της γειτονιάς.

Εκ των πραγμάτων όμως, οι τρόποι μετακίνησης και πρόσβασης στους μέχρι σήμερα άβατους για τα άτομα αυτά χώρους της κοινωνικής ζωής, θα οδηγήσει και σε προτάσεις βελτίωσης του ίδιου του ατομικού και οικογενειακού κελύφους. Έτσι πιστεύουμε ότι μπορούν ν' αντιμετωπισθούν τα θέματα της εύκολης προσπέλασης και χρήσης των χώρων της πολυκατοικίας ή του συγκροτήματος κατοικιών σε συνδυασμό πάντα με την πρόβλεψη ευρύτερου δικτύου μετακίνησης των ανθρώπων αυτών μέσα στον πολεοδομικό ιστό.