Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : "Δίκτυο δημόσιων χώρων στα δώματα της Αθήνας" Σαρτζετάκη Ευαγγελία, Τσιώνης Δημήτρης

"Δίκτυο δημόσιων χώρων στα δώματα της Αθήνας" Σαρτζετάκη Ευαγγελία, Τσιώνης Δημήτρης

Η Διπλωματική εργασία αυτή έχει ως στόχο τη μελέτη και το σχεδιασμό μιας υποδομής που θα παραλάβει τις ανάγκες μιας δημόσιας κίνησης, λειτουργίας και πρασίνου πάνω στο κέλυφος των κτιρίων του κέντρου της Αθήνας. Ενδεικτικά επιλέχθηκαν τα οικοδομικά τετράγωνα γύρω από την πλατεία Κάνιγγος για την εφαρμογή αυτού του συστήματος. Ο δημόσιος χώρος στο κέντρο της Αθήνας είναι περιορισμένος, το πράσινο ελλιπές και η κίνηση του πεζού συναντά πολλά εμπόδια και δυσκολίες με πρωταρχικό την κυριαρχία του αυτοκινήτου. Ο όγκος των κτιρίων είναι πολύ μεγάλος, αδιάτρητος με αποτέλεσμα να αφήνει πολύ στενά περάσματα για τη δημόσια κίνηση, προκαλώντας μια αίσθηση λαβυρίνθου. Από την άλλη αν ανέβει κανείς σε μια ταράτσα θα δει να εκτείνεται στο πάνω μέρος της πόλης μια μεγάλη επιφάνεια, σχεδόν ενιαία και ισοϋψής με μόνο εμπόδιο τα κενά των δρόμων, στα όρια των οικοδομικών τετραγώνων. Αυτήν την ανεκμετάλλευτη και εγκαταλειμμένη επιφάνεια καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε ως ένα νέο έδαφος για τον πεζό και να δώσουμε μια λύση στο αίτημα της διεύρυνσης του δημόσιου χώρου στο κέντρο της Αθήνας.

Οι πρώτες κινήσεις είναι

α) να συνδεθούν οι επιφάνειες των οικοδομικών τετραγώνων, γεφυρώνοντας το μεταξύ τους κενό

β) να βρεθούν τρόποι ανόδου και κίνησης πάνω στο κέλυφος των κτιρίων με την εξομάλυνση των τυχόν μεταξύ τους διαφορών

γ) να τοποθετηθεί πράσινο καθέτως και οριζοντίως στις επιφάνειες των κτιρίων.

Πάνω σε αυτά τα αιτήματα δημιουργήθηκε ένα λεξιλόγιο από κατασκευές με ευελιξία στη διαφοροποίηση του σχήματος και των διαστάσεων τους κατά περίπτωση. Επίσης διερευνήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει η άνοδος προς το πάνω επίπεδο.

Οι τρόποι ανόδου κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις βασικές υποενότητες.

α) Άνοδος μέσω του ακαλύπτου. Όπου υπάρχει στοά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσβαση στον εσωτερικό ακάλυπτο του οικοδομικού τετραγώνου.

β) Άνοδος μέσω κενού οικοπέδου

γ) Άνοδος μέσω δημοσίου κτιρίου. Ένα δημόσιο κτίριο εμπεριέχει την κάθετη

δημόσια κίνηση, οπότε προσφέρεται να χρησιμοποιηθεί το ίδιο το κτίριο ως τρόπος ανόδου.

δ) Άνοδος μέσω ασανσέρ. Τα ασανσέρ μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως έχουν, μέσα από τα κτίρια, είτε με νέα, εξωτερικά στις εσοχές των ορίων των γωνιακών κτιρίων, που υφίστανται λόγω του οικοδομικού κανονισμού.

Οι κατασκευές που μελετήθηκαν έχουν ως στόχο να μπορούν ακολουθήσουν το ανάγλυφο της πόλης με το αρθρώνονται πάνω στις απολήξεις του και στις διαφορές των επιπέδων, όπως και να στηριχθούν στη δομή των κτιρίων:

• Στέγαστρο-συνδετήρας

Το στέγαστρο έχει μια ευέλικτη στήριξη από πλαίσια τα οποία πατούν πάνω στα υποστυλώματα των κάτω κτιρίων και αλλάζουν τη θέση και το μέγεθος τους ανάλογα με τη δομή του κτιρίων που διατρέχει το στέγαστρο Επίσης είναι βατά, ώστε να μπορεί κανείς να ανέβει ψηλότερα και να προσανατολιστεί εύκολα. Η μορφή τους και η λειτουργία τους δηλώνει ξεκάθαρα τη σύνδεση δύο διαφορετικών οικοδομικών τετραγώνων.

• Σκάλες

Οι σκάλες πλαισιώνονται πάντα από πράσινα πλαίσια και έχουν διάφορους τύπους, ανάλογα με το αν βρίσκονται σε ακάλυπτο, σε μεσοτοιχία ή στην όψη. Λειτουργούν όπως και οι άλλες κατασκευές με βάση τη στήριξη τους στο δομικό μηχανισμό των κτιρίων.

• Γέφυρα.

Η γέφυρα είναι μια πλατιά πλατφόρμα που διαιρείται σε δυο κομμάτια, μια ράμπα και ένα επίπεδο με σκάλα.

Πακτώνεται στο ένα κτίριο με ένα κάθετο φορέα καθ’ όλο το ύψος του δανειζόμενη τη στατικότητα των υποστυλωμάτων και των δοκών αυτού. Στο απέναντι κτίριο στηρίζεται με μια κύλιση. Ο κάθετος φορέας υποστηρίζει επίσης μια κουρτίνα πρασίνου από αναρριχόμενα φυτά που σηματοδοτεί στον πεζό του κάτω επιπέδου την ύπαρξη του πάνω.

• Πράσινο

Το πράσινο έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόταση και είτε συνοδεύει τις προαναφερθείσες κατασκευές είτε αποτελεί από μόνο του μια κατασκευή, όπως στην περίπτωση που λειτουργεί στο οριζόντιο επίπεδο ως πρανές και οριοθετεί την πάνω επιφάνεια ή εξομαλύνει τις μικρές υψομετρικές διαφορές μεταξύ δυο επιπέδων.

Η περιοχή της πλατείας Κάνιγγος επιλέχθηκε για την εφαρμογή της ιδέας, λόγω της κεντρικής μητροπολιτικής

θέσης της όπου διατρέχεται καθημερινά από μια μεγάλη μάζα περαστικών, λόγω του πολύπλοκου ανάγλυφου που

παρέχει όλα τις δυνατές εφαρμογές του λεξιλογίου και λόγω της ύπαρξης ενός δημοσίου κτιρίου, του Υπουργείου

Εμπορίου. Οι πιο σημαντικές λύσεις και λειτουργίες που σχεδιάστηκαν εκτός από την εφαρμογή των κατασκευών,

τους άξονες κίνησης, τους ποιοτικούς χώρους στάσης και το άφθονο πράσινο ήταν και ένα θέατρο, θερινός

κινηματογράφος, δημοτικά εργαστήρια, καφέ, υπαίθριο παζάρι και εκθεσιακός χώρος.

Η τελική σχεδίαση έγινε σχεδόν αποκλειστικά μέσω Η/Υ, όπως και η παραγωγή του μεγαλύτερου μέρους της

σύνθεσης, λόγω της μοναδικής ευκολίας που παρείχε το εικονικό περιβάλλον του υπολογιστή να γίνει αντιληπτός

και να θεαθεί εκ των έσω ο χώρος δράσης, ο οποίος είχε ιδιάζουσα πολυπλοκότητα και συνεχή απαίτηση

σχεδιασμού στις τρεις διαστάσεις.