Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : " Ξενώνας ψυχοκοινωνικής επανένταξης στην χώρα Χίου" Πλακωτάρης Ισίδωρος, Παπαδάκου Πολύτιμη

" Ξενώνας ψυχοκοινωνικής επανένταξης στην χώρα Χίου" Πλακωτάρης Ισίδωρος, Παπαδάκου Πολύτιμη

Πρόταση μας αποτελεί η δημιουργία ενός συγκροτήματος κτιρίων, που θα φιλοξενούν άτομα με ψυχικές διαταραχές, με την ιδιαιτερότητα όμως ότι θα παραμένει ανοικτό για τους πολίτες του νησιού ξεφεύγοντας από το πρότυπο των μέχρι σήμερα στιγματισμένων ψυχιατρικών κλινικών που στόχο έχουν τον αποκλεισμό των ψυχικά ασθενών. Οι συνθετικοί και κοινωνικοί στόχοι αυτού του συγκροτήματος συνοψίζονται  παρακάτω:

 

             ΣΤΟΧΟΙ

 

  • Αποστιγματισμός των ψυχικά ασθενών με στόχο την κοινωνική επανένταξη αυτών.
  • Πέρασμα της πόλης μέσα από το συγκρότημα με στόχο την ευαισθητοποίηση πολιτών και την κοινωνικοποίηση των ασθενών.
  • Ένταξη του συγκροτήματος στο αστικό περιβάλλον και δημιουργία χώρων (βιβλιοθήκη, έκθεση, καφετέρια) με στόχο την προσέλκυση ατόμων στο συγκρότημα.
  • Διαχωρισμός των χώρων των ψυχικά ασθενών (ξενώνες, εργαστήρια κτλ.) από τους πιο κοινόχρηστους ώστε ο ασθενής να επιλέγει το βαθμό κοινωνικής συναναστροφής που επιθυμεί.
  • Δημιουργία μιας ιδιωτικής αυλής για τους ασθενείς με χώρους απασχολησιοθεραπείας και εργασιοθεραπείας περιμετρικά αυτής.
  • Δημιουργία υπαίθριας έκθεσης και δενδρόφυτων χώρων περιπάτου.
  • Αποκατάσταση των διατηρητέων και μετατροπή αυτών σε καταλύματα ασθενών, κελύφη συμβατά σ΄ αυτό που αποκαλούμε ‘σπίτι’.
  • Προσθήκη νέων κτιρίων με έντονο το στοιχείο της διαφάνειας, όπου μεγάλες τζαμαρίες με περσίδες στοχεύουν στο να δώσουν ένα αίσθημα ελευθερίας στους ασθενείς  χωρίς να νοιώθουν ταυτόχρονα εκτεθειμένοι στα βλέμματα των περαστικών.