Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : "Χώρος απασχόλησης παιδιού προσχολικής ηλικίας" Κιούση Μαρία

"Χώρος απασχόλησης παιδιού προσχολικής ηλικίας" Κιούση Μαρία

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι: Χώρος απασχόλησης παιδιού προσχολικής ηλικίας. Ως προεργασία της διπλωματικής εργασίας θα μπορούσε να θεωρηθεί η διάλεξη μου με θέμα: Παιδικό δωμάτιο· Πρόγραμμα σχεδιασμού του παιδικού χώρου στην κατοικία. Στη διάλεξη συγκροτήθηκαν έννοιες για το σχεδιασμό, σύμφωνα με τη λογική της μορφολογίας, της τεχνικής και της λειτουργίας.

Είναι γεγονός πως πολλοί εργαζόμενοι γονείς αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη φύλαξη των παιδιών τους (στην ηλικία των 2-6 χρόνων ), τις ώρες που εργάζονται. Τη λύση δίνουν συνήθως συγγενικά πρόσωπα (γιαγιά, παππού...), babysitters, ή ακόμα και ολοήμερα νηπιαγωγεία.            

Το σενάριο της διπλωματικής εργασίας είναι πιο κοντά στη φιλοσοφία της τρίτης επιλογής (ολοήμερα νηπιαγωγεία). Έτσι  το παιδί θα έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή και με άλλα παιδιά, το οποίο θα βοηθήσει στη μελλοντική κοινωνικοποίησή του. Έτσι στη διπλωματική εργασία έγινε μια προσπάθεια σχεδίασης ενός χώρου απευθυνόμενος σε παιδιά ηλικίας 2-6 χρόνων.

Το κτίριο συνολικού εμβαδού 750 m² (ισόγειο και όροφος), βρίσκεται στο δήμο Φιλοθέης και χωροθετείται πάνω στον άξονα ανατολής –δύσης και δημιουργεί μια "αγκαλιά" Ν.Α. προσανατολισμού. Βοηθητικές λειτουργίες (λεβητοστάσιο, parking, αποθηκευτικοί χώροι) καθώς επίσης και γραφειακοί χώροι παραθέτονται στο υπόγειο και στον όροφο αντίστοιχα, αφήνοντας ελεύθερο το χώρο του ισογείου (κτιριακό και υπαίθριο) ,για εκτόνωση δραστηριοτήτων.