Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : "Φραγκοκάστελο" Γιανναράκη Στέλλα

"Φραγκοκάστελο" Γιανναράκη Στέλλα

Αντικείμενο  της διπλωματικής  είναι η διαμόρφωση  του υπαίθριου χώρου του  ενετικού  φρουρίου  “Φραγκοκάστελο”   στη ΝΔ  Κρήτη. Σκοπός της είναι ο προβληματισμός  για τον τρόπο επέμβασης  στο ελληνικό  τοπίο σε συνάρτηση  με τις ιστορικές, πολιτιστικές και  κοινωνικές  συνιστώσες  του και η  επίτευξη  αρμονικής  λειτουργίας  των τελευταίων  με όσο το δυνατό πιο ήπιους  χειρισμούς. Πιο συγκεκριμένα, η πρόθεση αυτής της εργασίας είναι η  επεξεργασία  της  ανθρώπινης  κίνησης  στο  τοπίο  με στόχους την ανάδειξη  του  τελευταίου, του  μνημείου  αλλά  και την  εξυπηρέτηση  των αναγκών των  επισκεπτών  με  κατασκευές  υπόλογες στο  φρούριο.

Προτείνεται, λοιπόν,   η  οργάνωση  του  υπαίθριου  χώρου  με  μια  πορεία που θα  παρέχει  έναν συγκεκριμένο  αλλά  διακριτικό τρόπο  περιδιάβασης του τοπίου  με ταυτόχρονες  εναλλακτικές δυνατότητες  κίνησης.  Η κίνηση και  τα  σημεία στάσης  γίνονται   πάντα σε αναφορά  με το  φρούριο, τη μορφολογία  του  εδάφους,  τις ενδιαφέρουσες οπτικές φυγές και τις δυνατότητες που   προσφέρει   το   εκάστοτε  σημείο  του   τοπίου. Αρχική επιλογή   ήταν  και  η δυνατότητα  περιδιάβασης  του  υπαίθριου  χώρου από  άτομα με κινητικά προβλήματα. Οι  κατασκευές   που   προτείνονται οργανώνονται  πάνω  στην  πορεία  και   στόχο  έχουν  εκτός  από   την  εξυπηρέτηση  αναγκών,  τον  εμπλουτισμό  της   πορείας  με  εναλλακτικές κινήσεις  και  σημεία στάσης  με ενδιαφέροντες    τρόπους    αντίληψης του    τοπίου.