Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : "Η άρθρωση του σχολείου με την πόλη. Ένας χώρος κοινόχρηστων δραστηριοτήτων" Ροδοπούλου Μαρία

"Η άρθρωση του σχολείου με την πόλη. Ένας χώρος κοινόχρηστων δραστηριοτήτων" Ροδοπούλου Μαρία

Η εργασία διαπραγματεύεται τη διαμόρφωση ενός οικοδομικού τετραγώνου στην περιοχή της Άνω Βούλας. Μέρος του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου καταλαμβάνει το σχολικό συγκρότημα του 2ου Γυμνασίου και Λυκείου Βούλας, ενώ το υπόλοιπο μέρος του βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως. Στόχος είναι η ένταξη του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου στο σχέδιο πόλεως και η κατάθεση μιας πρότασης διαμόρφωσης του, με την παράλληλη εισαγωγή κοινόχρηστών δραστηριοτήτων που θα αφορούν τόσο τους μαθητές των σχολείων, όσο και τους κατοίκους της γύρω περιοχής. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πρότασης είχε και η έναρξη ενός διαλόγου με τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου Βούλας. Πιο συγκεκριμένα ζητήθηκε αρχικά από τους μαθητές της τρίτης τάξης του 2ου Γυμνασίου Βούλας  να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη διαμόρφωση του γειτονικού χώρου με το σχολείο τους, με τη μορφή σχεδίων. Τα σχέδια των παιδιών αποτέλεσαν εφαλτήριο για τη διαμόρφωση μιας αρχικής πρότασης η οποία αργότερα παρουσιάστηκε στους ίδιους μαθητές, προσφέροντας τους την ευκαιρία να την αξιολογήσουν και να καταθέσουν συγκεκριμένα την άποψή τους , ως προς τα σημεία που συμφωνούν  ή διαφωνούν με αυτή, ποια σημεία νομίζουν ότι πρέπει να αλλάξουν, τι να προστεθεί κ.τ.λ. Οι παραπάνω παρατηρήσεις των παιδιών που προέκυψαν από μια δίωρη συζήτηση οδήγησαν στην απόδοση και της τελικής μορφής της λύσης. Βασικό σημείο της λύσης είναι η σύνδεση του πολεοδομικού ιστού, εκατέρωθεν του οικοπέδου, με τη χάραξη δρόμων που διαπερνούν το οικοδομικό τετράγωνο. Η υπαίθρια διαμόρφωση ακολουθεί τη γεωμετρία της καμπύλης, η οποία χαρακτηρίζει τη βασική πορεία  που ξεκινά από το μέτωπο της λεωφόρου Βουλιαγμένης, διασχίζει ολόκληρό το οικόπεδο και καταλήγει στο πάνω μέρος του οικοδομικού τετραγώνου. Σημαντικό ρόλο στη σηματοδότηση της βασικής πορείας έχει το στοιχείο του νερού που ακολουθεί την κύρια πορεία, όσο και η βλάστηση, αφού έχει τοποθετηθεί το δέντρο της Ακακίας στη βασική χάραξη της κίνησης με σκοπό να την τονίσει . Η βασική πορεία ‘συνομιλεί’ με καμπύλα στοιχεία στάσης-πλατώματα στα οποία εντοπίζονται τα κτίρια που φιλοξενούν κοινόχρηστες δραστηριότητες ( βιβλιοθήκη-αίθουσα προβολών, αποδυτήρια-βοηθητικοί χώροι πισίνας, αναψυκτήριο, κτίριο σεμιναρίων χορού, παρασκήνια θεάτρου) αλλά και χώρους στάσης. Τέλος, σημαντικό κομμάτι της λύσης αποτελεί και η διαχείριση του ρέματος που κατεβαίνει από το βουνό και διασχίζει  το  οικοδομικό τετράγωνο καταλήγοντας κάτω από το όριο της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Το ρέμα έχει διανοιχτεί για ευκολότερη ροή των νερών της βροχής, ενώ προτείνεται η δημιουργία υπόγειου αγωγού στο σημείο που αυτός διακόπτεται.