Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : "Υπαίθρια προφυλαγμένη κατοίκηση" Θεοφιλάτου Παναγιώτα, Καμπράνη Κατερίνα

"Υπαίθρια προφυλαγμένη κατοίκηση" Θεοφιλάτου Παναγιώτα, Καμπράνη Κατερίνα

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία γίνεται μελέτη για την υπαίθρια προφυλαγμένη κατοίκηση, δηλαδή με ποιόν τρόπο μπορεί ένα άτομο να κατασκηνώσει στο ύπαιθρο για περιορισμένο χρονικό διάστημα καλύπτοντας τις βασικές του ανάγκες –ύπνος, χώρος υγιεινής, παρασκευή φαγητού- στις μικρότερες διαστάσεις ενός βιομηχανικού προϊόντος. Αργότερα εισάγεται η έννοια του οικοπέδου, οπότε τώρα η ιδέα προσανατολίζεται στη συμμετοχή  ολόκληρου του οικοπέδου στην εκτόνωση της υπαίθριας δραστηριότητας.

Η τελική πρόταση είναι ένα σύστημα για την παραγωγή παραθεριστικής κατοικίας, το οποίο απευθύνεται σε οικόπεδα μικρού εμβαδού. Οι χώροι της διευρυμένης αυτής κατοικίας δεν περιορίζονται μόνο στους καλυμμένους κλειστούς χώρους, αλλά διαχέονται στο οικόπεδο. Προκαθορίζεται ότι οι χώροι υγιεινής και οι πρωτεύοντες χώροι ύπνου είναι κλειστοί και οι υπόλοιποι χώροι (κουζίνα καθιστικό και πρόσθετες λειτουργίες) μένουν ανοιχτοί, ημιυπαίθριοι ή κλειστοί ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του χρήστη και τις δυνατότητες του οικοπέδου.