Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : "Επανα-κατοίκηση του Μεταξουργείου" Αντωνοπούλου Αικατερίνη

"Επανα-κατοίκηση του Μεταξουργείου" Αντωνοπούλου Αικατερίνη

Σκοπός της εργασίας είναι να αναπτύξει ένα προβληματισμό για την επαναλειτουργία της όποιας ποιότητας συναντούμε στο Μεταξουργείο, ώστε τελικά να επαναπροσδιορίσουμε την κατοίκηση στην πόλη. 

Ορίζουμε την κατοίκηση, χρησιμοποιώντας  τη θεωρία του Heidegger, σαν το σύνολο των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής. Έτσι η ιδέα της επανα-κατοίκησης του Μεταξουργείου έχει να κάνει με τον ταυτόχρονο σχεδιασμό τόσο των δημόσιων λειτουργιών της πόλης (αγορά, εργασία, πολιτισμός) όσο και των ιδιωτικών (κατοικία). Για να πραγματοποιηθεί αυτό, χρησιμοποιώ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, άλλοτε τον αυστηρό ιστό των μεγάλων δρόμων και άλλοτε το οργανικό πλέγμα στο εσωτερικό τους,  και επεμβαίνοντας κατά περίπτωση με τις κατάλληλες αναλογίες, έχω διαφορετικό αποτέλεσμα. Τελικός σκοπός είναι η οργάνωση ενός δικτύου κατοίκησης μέσα στην πόλη που, προερχόμενο από αυτή, θα συλλειτουργεί με το περιβάλλον, θα εξαπλώνεται και θα εξελίσσεται.

Σαν πεδίο εφαρμογής αυτής της ιδέας επιλέγω την περιοχή γύρω από την οδό Μαραθώνος. Χρησιμοποιώ  τα  κενά στον αστικό ιστό ανάλογα με τις ανάγκες κάθε υπο-περιοχής, ώστε να δημιουργήσω χώρους εκτόνωσης, αγορά ή κατοικία.  Δίνοντας  προτεραιότητα στην κατοικία,  βρίσκω έναν ευέλικτο τύπο, που θα προσαρμόζεται αναλόγως.

Σαν  παράδειγμα πιο λεπτομερούς μελέτης εστιάζω στην υπο-περιοχή  του κτιριακού συγκροτήματος  του Μεταξουργείου, έτσι ώστε να δημιουργηθεί εδώ ένα ισχυρό κέντρο για την περιοχή που θα αφορά όχι μόνο στην κατοικία και τον δημόσιο χώρο αλλά και στον πολιτισμό, το εμπόριο, την βιοτεχνία και τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου.