Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : "Βιοτεχνικό πάρκο Ερμού και Πειραιώς" Πίτσιος Ηλίας

"Βιοτεχνικό πάρκο Ερμού και Πειραιώς" Πίτσιος Ηλίας

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι η διαμόρφωση του χώρου στη συμβολή του πεζόδρομου της Ερμού με την οδό Πειραιώς. Βασικοί στόχοι της παρέμβασης αυτής υπήρξαν: α) η σύνδεση του χώρου με τις γειτονικές περιοχές (Γκάζι, Θησείο, Κεραμεικός) β) η εισαγωγή λειτουργιών που αφορούν κύριες φάσεις της βιοτεχνίας χαμηλής όχλησης (παραγωγή, εμπόριο, έκθεση) καθώς και η ανάμιξη αυτών με βασικό άξονα αυτόν της εκπαίδευσης – μαθητείας έχοντας ως κοινό στόχο την προβολή της τεχνογνωσίας των βιοτεχνικών κλάδων. Με άλλα λόγια πρόκειται για μια διαμόρφωση της απόληξης του πεζόδρομου της Ερμού με την εισαγωγή μιας συγκεκριμένης χρήσης – όπως αυτή του βιοτεχνικού πάρκου – έτσι ώστε να μπορέσει να αποτελέσει ένα υπερτοπικό σημείο αναφοράς για την πόλη των Αθηνών. Τέλος, η όλη διπλωματική εργασία επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο όλα τα παραπάνω συστατικά θα μπορούσαν να συντεθούν μεταξύ τους και να αποτελέσουν ένα ενιαίο χωρικό σύστημα.