Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : "Μεσόγεια: διερεύνηση δυνατοτήτων διατήρησης των αδόμητων χώρων" Βουρεκάς Κώστας

"Μεσόγεια: διερεύνηση δυνατοτήτων διατήρησης των αδόμητων χώρων" Βουρεκάς Κώστας

Οι αιτίες της διάχυσης της μητροπολιτικής περιοχής της Πρωτεύουσας στον εξωαστικό χώρο των Μεσογείων είναι η αλλαγή του πρότυπου κατοίκισης, τα «μεγάλα έργα» υποδομής και η απουσία ελέγχου χρήσεων γης και δόμησης. Ο τύπος της ανάπτυξης είναι η συγκέντρωση κεντρικών λειτουργιών κατά μήκος των οδικών αξόνων και η διάχυση της κατοικίας στην ενδοχώρα τους. Το αποτέλεσμα είναι η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, ο κατακερματισμός του από τις γραμμικές αναπτύξεις, η καταπάτησή του από την οικοδόμηση και η εγκατάλειψη των αγροτικών καλλιεργειών.

Η πρόταση έχει σαν άξονα τη βιώσιμη ανάπτυξη με την έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος σαν αυτοσκοπό και όχι την εξαγορά του δικαιώματός να ρυπαίνουμε. Η σύγχρονη γεωργία δεν είναι βιώσιμη διότι καταναλώνει περισσότερους πόρους από όσους παράγει. Προτείνουμε άρση της διάστασης μεταξύ των χώρων παραγωγής και των χώρων κατανάλωσης τροφίμων, οικολογικές καλλιέργειες και επιστροφή των θρεπτικών συστατικών στο έδαφος.

Χρησιμοποιούμε τη μεταφορά συντελεστή δόμησης για τη μετατροπή των αδόμητων χώρων σε αγροτικά πάρκα και επιδιώκουμε τη σύνδεσή τους σε δίκτυο. Ζώνες υποδοχής συντελεστή ορίζονται συγκεκριμένες περιοχές στα όρια υπαρχόντων οικισμών και του αγροτικού χώρου και περιοχές γύρω από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της παλιάς γραμμής του Λαυρίου που προτείνουμε να αναβιώσει. Επιζητούμε την ανάδυση ενός ποιοτικού αγροτικού τοπίου.