Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : "Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων" Γούμενος Κώστας, Μαχαιράς Γιώργος

"Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων" Γούμενος Κώστας, Μαχαιράς Γιώργος

 

Ανάλυση περιοχής

 

Η διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε αφορά οικόπεδο που βρίσκεται στη περιοχή Χαλέπα των Χανίων. Η επιλογή του θέματος έγινε με βάση την πραγματική ανάγκη για την δημιουργία ενός νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στο συγκεκριμένο οικόπεδο, το οποίο έχει οριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανέγερση του Μουσείου. Το οικόπεδο βρίσκεται στην τομή τεσσάρων οικοδομικών τετραγώνων,  που δεν δημιουργήθηκαν ποτέ, σε χώρο παλιού στρατοπέδου και σε έναν τόπο που δεν υπάρχουν  αρχαιολογικά ευρήματα. Τα τέσσερα αυτά οικοδομικά τετράγωνα χαρακτηρίζονται από την ανυπαρξία πολεοδομικού ιστού και από αλόγιστη δόμηση νέων κτιρίων. Οι προσβάσεις στο οικόπεδο είναι προβληματικές και η οπτική επαφή του από τις κύριες  αρτηρίες ανύπαρκτη.

 

Κεντρική ιδέα

 

Το κτιριολογικό πρόγραμμα του μουσείου στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό στις προδιαγραφές που έθεσε η εφορία Αρχαιοτήτων Χανίων και από την πλευρά μας δόθηκε έμφαση σε ορισμένες λειτουργίες που έχουν να κάνουν με τον δημόσιο χαρακτήρα του μουσείου. Η χωροθέτηση του κτιριακού όγκου στο οικόπεδο προσπάθησε να δώσει απαντήσεις σε όλες τις προαναφερθείσες ιδιαιτερότητες και δυσκολίες του οικοπέδου. Έτσι επιχειρήθηκε  η ένωση των δύο προσβάσεων στο οικόπεδο με ένα πεζόδρομο-πλατεία ο οποίος αποκαθιστά την χαμένη όψη του μουσείου. Γίνεται η χρήση τοιχίων-ορίων τα οποία φιλτράρουν τις κινήσεις και το αφιλόξενο περιβάλλον και με τον στατικό τους ρόλο δημιουργούν έναν μηχανισμό από τον οποίο αναρτώνται μεταλλικοί όγκοι ( περιοδική-μόνιμη έκθεση ). Η μορφολογία του εδάφους επηρέασε τις χαράξεις και την πορεία της έκθεσης η οποία ολοκληρώνεται σε τέσσερα επίπεδα. Έτσι δημιουργείται μια δαιδαλόμορφη πορεία μέσα στην ιστορία των Χανίων η οποία καταλήγει σε ένα πανοραμικό σημείο θέασης της πόλης. 

 

Ανάλυση έκθεσης

 

Τα εκθέματα που φιλοξενεί το μουσείο είναι Νεολιθικής περιόδου, Μινωικής περιόδου, Εποχής του σιδήρου και φτάνει μέχρι τα Ρωμαϊκά χρόνια. Επειδή το οικόπεδο που φιλοξενεί το μουσείο δεν έχει αρχαιολογικό-ιστορικό υπόβαθρο και τα εκθέματα ποικίλουν ως προς την χρονική τους προέλευση, η ποιότητα και η μορφή του εκθεσιακού χώρου είναι ουδέτερη και άχρονη. Τα εκθέματα αποκολλήθηκαν από το έδαφος και προβάλλονται σε ένα ψηλότερο επίπεδο. Τα υλικά, οι υφές και τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τέτοια ώστε η ατμόσφαιρα που δημιουργείται να διαφέρει από τη γήινη υφή και προέλευση των εκθεμάτων.