Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : "Ξενοδοχειακή μονάδα στην Εύβοια" Βιγγόπουλος Ιωάννης, Μανιάκης Μιχάλης

"Ξενοδοχειακή μονάδα στην Εύβοια" Βιγγόπουλος Ιωάννης, Μανιάκης Μιχάλης

Πρόκειται για μια ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Μαλακώντα της Εύβοιας, σε ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο έκτασης 14,500μ2.

Βασική ιδέα της διάταξης των κτιρίων ήταν ο διαχωρισμός των κοινόχρηστων χώρων όπως το εστιατόριο, το bar κλπ, από τα δωμάτια, η όσο το δυνατόν μέγιστη εκμετάλλευση της θέας και η χρησιμοποίηση ενός βασικού άξονα οδηγεί από την είσοδο του συγκροτήματος απευθείας  στην παραλία.

Στη σύνθεση των κτιρίων μας απασχόλησε η χρήση βιοκλιματικού σχεδιασμού, κύριοι στόχοι ήταν, καλό επίπεδο μόνωσης, διαμπερής αερισμός και εξοικονόμηση ή ακόμα και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Για καλή μόνωση χρησιμοποιήσαμε τοίχους 0,4μ και για διαμπερή αερισμό φεγγίτες και παράθυρα αντικριστά. Προσπαθήσαμε να επισημάνουμε τις χρήσεις αυτές στην σύνθεση «τραβώντας» δηλαδή επιμηκύνοντας τους τοίχους των 0,4μ, 30εκ εκτός του κυρίου όγκου του εκάστοτε κτιρίου και χρησιμοποιώντας πιο λεπτούς τοίχους όπου έχουμε φεγγίτες και θέλουμε διαμπερή αερισμό.

Για την εξοικονόμηση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιήσαμε φωτοβολταϊκά σώματα στα δώματα. Αυτά «κρύφτηκαν» θα μπορούσαμε να πούμε από την άμεση θέα με την χρησιμοποίηση κεκλιμένης πλάκας. Στα κοινόχρηστα δώματα  η κλίση της πλάκας είναι 23 μοίρες που χρειάζονται για την μέγιστη απόδοση ενώ στα δωμάτια η πλάκα έχει κλίση 10 μοιρών για λόγους εκμετάλλευσης της θέας.