Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : «Αρχαιολογικό μουσείο στην Αντίπαρο» Ζιούνα Αγγελική, Χανιώτη Μαρουσώ

«Αρχαιολογικό μουσείο στην Αντίπαρο» Ζιούνα Αγγελική, Χανιώτη Μαρουσώ

Η Αντίπαρος ανήκει στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων, το οποίο καταλαμβάνει κεντρική θέση στο Αιγαίο Πέλαγος. Ειδικότερα αποτελεί το μεγαλύτερο από ένα συγκρότημα νησιών το οποίο απλώνεται στα δυτικά της Πάρου και περιλαμβάνει τα νησιά Δεσποτικό, Σάλιαγκο, Τσιμηντήρι και Στρογγυλό.

Συνολικά το συγκρότημα αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον καθώς, σύγχρονες κυρίως, ανασκαφές έχουν φέρει στο φως σημαντικά ευρήματα Κυκλαδικής Τέχνης τα οποία εντάσσονται σε τρεις χρονολογικές περιόδους στην Νεολιθική Εποχή (6500-3200 π.Χ.), στην Εποχή του Χαλκού (3200-1100 π.Χ.) και στην Αρχαϊκή Εποχή (700-500 π.Χ.). Αναφέρεται ότι τα σπουδαιότερα ευρήματα προέρχονται κυρίως από ανασκαφές στη νησίδα Δεσποτικό, οι οποίες ξεκίνησαν συστηματικά το 2001 και συνεχίζονται έως σήμερα, όπου και έχουν αποκαλυφθεί ίχνη από βοηθητικούς χώρους ενός Ιερού της Αρχαϊκής Περιόδου με μεγάλη αρχαιολογική σημασία.

Στόχος της διπλωματικής αυτής εργασίας υπήρξε μια πρόταση για τη σύνθεση ενός χώρου ικανού να στεγάσει  τα αρχαιολογικά ευρήματα της ευρύτερης περιοχής της Αντιπάρου και να αναδείξει τον ιδιαίτερο πολιτισμό μέσα στον οποίο αυτά δημιουργήθηκαν. Πρόκειται για την πρόταση δημιουργίας ενός Αρχαιολογικού Μουσείου, στον ίδιο το γεωγραφικό χώρο της Αντιπάρου και σε άμεση σχέση με τον αρχαιολογικό χώρο που προαναφέρθηκε, το οποίο διαμορφώνεται συνθετικά με βάση τις ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων ευρημάτων που πρόκειται να εκτεθούν σε αυτό καθώς και τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου τόπου στον οποίο αυτό πρόκειται να ενταχθεί.