Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : Ηλιοπούλου Παρασκευή, Καράμπα Καλλιρόη «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου στην Ελευσίνα»

Ηλιοπούλου Παρασκευή, Καράμπα Καλλιρόη «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου στην Ελευσίνα»

Η Ελευσίνα αποτέλεσε θρησκευτικό και τελετουργικό κέντρο κατά την αρχαιότητα. Η ιερότητα της πόλης αυτής παραγκωνίστηκε στη σύγχρονη εποχή, όπου πρωτεύοντα ρόλο διαδραμάτισε η βιομηχανική παραγωγή. Στις μέρες μας, τα σημάδια της εγκατάλειψης είναι εμφανή σε πολλά σημεία της πόλης.

Πρόθεση της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι να αποκωδικοποιηθούν όλες αυτές οι εικόνες, να εντοπιστούν τα διαφορετικά χωροχρονικά επίπεδα όπου αυτές αναπτύχθηκαν και συνεπακόλουθα να προταθούν μορφές και διατάξεις που προάγουν την πόλη, επιλύοντας τα σύγχρονα προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει.

Μελετήθηκε η περιοχή του παραλιακού μετώπου μεταξύ του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ δυτικά και του εργοστασίου ΙΡΙΣ ανατολικά. Αρχικά, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του λιμανιού μακριά από την πόλη, απελευθερώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τεράστια έκταση του παραλιακού μετώπου. Χώροι πρασίνου και αναψυχής, πάρκα, πλατείες, μικρής έκτασης εγκαταστάσεις ναυταθλητισμού, εμπόριο ναυτιλιακών ειδών και το λιμεναρχείο αποτελούν κάποιες από τις προτεινόμενες χρήσεις που πρόκειται να φιλοξενηθούν στο χώρο αυτό.  

Ο αστικός ιστός εισχωρεί στις σχεδιαστικές επιλογές που έγιναν με σκοπό τόσο να συνδέσει την πόλη με το παραλιακό της μέτωπο, όσο και για να προσπαθήσει να «φέρει» τη θάλασσα – το νερό πιο κοντά στο δομημένο περιβάλλον και το αντίστροφο. Η συνέχεια του παραλιακού μετώπου που φαίνεται να εκλείπει γίνεται προσπάθεια να αποκατασταθεί με τη δημιουργία ενιαίου και συνεχιζόμενου άξονα που διατρέχει όλη τη συνθετική μας πρόταση. Ο άξονας αυτός που χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι η ομοιογένειά του, τόσο σε χρήση (πεζοί – ποδήλατα), όσο και σε υλική αποτύπωση συνιστά τη «ραχοκοκαλιά» της σύνθεσης, η οποία αποτελείται ουσιαστικά από πορείες, στάσεις και προορισμούς.

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη μας τη σπουδαιότητα της ιστορικής πορείας μιας πόλης, όπως είναι η Ελευσίνα, προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε τις υπάρχουσες μορφές της , να κατανοήσουμε την προέλευσή τους και τελικά να τις επαναπροσδιορίσουμε δημιουργώντας μια καινούρια πραγματικότητα ικανή να ικανοποιήσει την  απαίτηση του σύγχρονου ανθρώπου να ζει σε πόλεις όμορφες και βιώσιμες.