Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : Παναγιωτίδη Ειρήνη, Δρόση Αρετή «Πολύ-κατοικία στην Αθήνα»

Παναγιωτίδη Ειρήνη, Δρόση Αρετή «Πολύ-κατοικία στην Αθήνα»

Στο εγχείρημα της πολυ-κατοικίας προτείνονται τρόποι παρέμβασης σε άδεια κτίρια της Αθήνας, κατά κανόνα λαϊκά σπίτια σε μέτρια έως κακή κατάσταση, προκειμένου να καταστούν κατοικήσιμα από κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στέγασης.

Ζητούμενο δεν είναι η αποκατάσταση των σπιτιών, αλλά ένας τρόπος στήριξης του υπάρχοντος κτίσματος, ο οποίος παράλληλα θα παράγει χώρους που με τη σειρά τους κατοικούνται.

Η πρότασή μας οφείλει να είναι απλή, να προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικά σενάρια και να μην απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, για να μπορούν οι ίδιοι οι κάτοικοι να την υλοποιήσουν.

Όσον αφορά στα υλικά, αυτά πρέπει να είναι φτηνά, πιθανόν σε δεύτερη χρήση ή ικανά να χρησιμοποιηθούν ξανά σε περίπτωση "μετακόμισης".

Προτείνουμε ένα σύστημα στήριξης/πλήρωσης με σκαλωσιές, μια κατασκευή λυόμενη, απλή, οικονομική και ευέλικτη, που μπορεί όχι μόνο να επεκταθεί, αλλά και να μετασχηματιστεί ή ακόμα να μετακινηθεί, εάν αυτό χρειαστεί. Οι σκαλωσιές σχηματίζουν το φέροντα οργανισμό της κατασκευής, ενώ ως στοιχεία πλήρωσης χρησιμοποιούμε ξύλα οικοδομής (σανίδες καλουπώματος, μαδέρια κ.ά.) - υλικά εύχρηστα, με εύκολη επεξεργασία και δυνατότητες προσαρμογής.

Από συνθετική άποψη δώσαμε έμφαση στους κοινόχρηστους χώρους, προτείνοντας μια "κοινοβιακού τύπου" συγκατοίκηση, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι οι κάτοικοι δεν έχουν προσωπικό χώρο.

Αντιμετωπίζουμε σίγουρα με κάποια ελαστικότητα τις συνήθεις τυπικές προδιαγραφές ενός διαμερίσματος, χωρίς όμως ουσιαστικές εκπτώσεις στην ποιότητα των χώρων, τον ηλιασμό/αερισμό τους, λαμβάνοντας ως δεδομένη την αυξημένη πυκνότητα κατοίκησής τους.

Η πρότασή μας αποσκοπεί στη δημιουργία ενός γενικού πλαισίου δράσης, αφήνοντας μεγάλα περιθώρια αυτοσχεδιασμού στους εκάστοτε κατασκευαστές – κατοίκους.