Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : Ζαφειρίδης Χριστόδουλος, Ρούσου Ναταλία «Ενταξιακό δημοτικό σχολείο για άτομα μειωμένης όρασης»

Ζαφειρίδης Χριστόδουλος, Ρούσου Ναταλία «Ενταξιακό δημοτικό σχολείο για άτομα μειωμένης όρασης»

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας αναπτύσσεται στο πεδίο της σχολικής αρχιτεκτονικής και αφορά στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην ¨κοινή σχολική ζωή¨, προσπαθώντας, έτσι, να τοποθετήσει την δημόσια (δωρεάν) εκπαίδευση στο επίκεντρο του πολιτισμικού γίγνεσθαι ( εποχής της πληροφορίας ).

Η προσπάθεια για ανασύσταση του δημοτικού σχολείου ώστε να αποτελέσει ισχυρό κόμβο στην δικτυακή οργάνωση των κοινωνικών-πολιτισμικών σχέσεων και η αποοδρυματοποίηση των α.μ.ε.α. επιφορτίζει το σύγχρονο σχολικό κτίριο με πρόσθετες απαιτήσεις σε υλικοτεχνική-χωρική υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό, θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο λειτουργίας.

Επιπλέον, η επιλογή μιας συγκεκριμένης ομάδας χρηστών (άτομα μειωμένης όρασης), μέσω της ιδιαιτερότητας της στην αντίληψή του περιβάλλοντος χώρου, επιτρέπει την μετάθεση του σχεδιασμού από την εικονοκεντρική παραγωγή της αρχιτεκτονικής στην σύνθεση με άξονα το αισθητηριοκινητικό μηχανισμό καθώς και στην ανάδειξη (αρχιτεκτονικά) της διαφορετικότητας της χωρικής εμπειρίας ανάλογα με τον χρήστη.

Παράλληλα, επιλέγεται η ενασχόληση με την καλλιέργεια της χωρικής αντίληψης στην παιδική ηλικία, ως το κρίσιμο στάδιο όπου τίθενται οι βάσεις της σχέσης του ατόμου με το φυσικό και κτισμένο περιβάλλον αλλά και με την παιδαγωγική διάσταση της αρχιτεκτονικής. Ενώ, δηλαδή, η σχολική αρχιτεκτονική οφείλει να εξυπηρετεί την παιδαγωγική θεωρία και να ¨υλοποιεί¨ το προτεινόμενο μοντέλο μαθησιακής διαδικασίας, χωρίς αυτή να προτείνει εκπαιδευτικό σύστημα, μπορεί, εντούτοις, να ερμηνεύσει και να εντείνει (μέσω διάδρασης) την σχέση χώρου και γνωστικής ανάπτυξης.