Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : Γρηγοριάδης Ιωάννης «Χώρος ελεύθερου χρόνου»

Γρηγοριάδης Ιωάννης «Χώρος ελεύθερου χρόνου»

Ο κύριος προβληματισμός αυτής της δουλειάς είναι η καταδυνάστευση της σχέσης μας με τον πολιτισμό και τα κοινά από δεδομένες πρακτικές και άκαμπτους κανόνες: χωρικά, σε κλειστά κουτιά – ταυτότητες (το καφέ, το ωδείο, το δημαρχείο κλπ) και εννοιολογικά, σε τυπικές φόρμες προσέγγισης, που ιεροποιόντας εαυτόν ως αυθεντία, περιχαρακώνουν και αποτρέπουν.

Στόχος μου ήταν η δημιουργία ενός δημόσιου χώρου με προσβασιμότητα και όρους χρήσης πλατείας, αλλά και με κλειστά μέρη, που θα ενθαρρύνουν αντικειμενικά όσο και συμβολικά την ανάπτυξη πιο συγκροτημένων δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η διαρκής αμφισβήτηση και επανερμηνεία του νοήματος και του προσανατολισμού του χώρου, ώστε ο χρήστης κατά το καθημερινό του πέρασμα να μπορεί να μεταβεί ομαλά, σταδιακά, σε μια πιο συγκεκριμένη, αλλά όχι προδιαγεγραμμένη, σχέση με τους άλλους και με τον πολιτισμό.