Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : Βαφειάδου Ελένη, Μουτσόπουλος Αντώνιος «Σχεδιασμός πάρκου στο Περιστέρι: περιοχή Τσαλαβούτα»

Βαφειάδου Ελένη, Μουτσόπουλος Αντώνιος «Σχεδιασμός πάρκου στο Περιστέρι: περιοχή Τσαλαβούτα»

Θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι το πώς παρεμβαίνεις μέσα στην υπάρχουσα κατάσταση μιας πόλης. Συγκεκριμένα  διερευνώνται οι δυνατότητες παρέμβασης στην περιοχή Τσαλαβούτα στο Περιστέρι. Το θέμα του δημόσιου χώρου έχει ειδικές προεκτάσεις στις Δυτικές συνοικίες της Αθήνας. Ειδικά στο Περιστέρι μιλάμε για ένα μεγάλο δήμο με μεγάλες ελλείψεις, όπου ο δημόσιος χώρος είναι επίδικο με το ζήτημα του Ποικίλου Όρους ανοιχτό, την Μονή Λαμίας να διεκδικεί τα Ύ των πλατειών του δήμου, τις παράνομες χρήσεις τις αντίθετες με το Π.Δ του Ελαιώνα, κλπ .Με αφορμή τα πραγματικά χρόνια επίδικα προβλήματα του δήμου και την όξυνσή τους τη περίοδο αυτή, επιλέχθηκε ως χώρος μελέτης και παρέμβασης η Τσαλαβούτα, μια περιοχή με ελλείψεις σε υποδομές στην «βιομηχανική ζώνη» του δήμου στην οποία διατηρείται μετ΄εμποδίων μια μικρή βιοτεχνική, παραγωγική βάση. Μια περιοχή όπου η βιοτεχνία-βιομηχανία αποτέλεσαν το λόγο ύπαρξης και το μοχλό ανάπτυξής της και όπου η κατοικία εξαρχής ήταν αναμειγμένη-δίπλα και συνήθως από πάνω-από τον τόπο εργασίας διαμορφώνοντας γνωστές ελληνικές τυπολογίες κατοικίας-εργασίας και τελικά λειτουργίας της πόλης. Η Τσαλαβούτα εξακολουθεί ,παρά την μεταμοντέρνα άρση των όποιων ταξικών διαχωρισμών, να είναι μια εργατική συνοικία, με μεγάλο ποσοστό μεταναστών και ηλικιωμένων, παλαιών κατοίκων, αλλά και νέων.Βασικές αρχές στον σχεδιασμό ήταν:

  • η μεγαλύτερη οικειοποίηση του δημόσιου χώρου, μέσω της αύξησης των πράσινων χώρων και έτσι ώστε να δίνεται διέξοδος στις κοινωνικές ανάγκες.
  • η διατήρηση του χαρακτήρα της περιοχής μέσω του ελέγχου των χρήσεων γης και των ορίων τοπικότητας –υπερτοπικότητας.
  • Η διατήρηση της παραγωγικής διαδικασίας και η ενίσχυσή της.

Η πρόταση έχει δυο σκέλη: α. την μεταφορά της έκθεσης εμποροβιοτεχνών από καταπατημένο χώρο του άλσους στην περιοχή Τσαλαβούτα και β. τον επανασχεδιασμό και τη διεύρυνση υπάρχοντος πάρκου στο παρακηφίσειο κομμάτι της Τσαλαβούτας. Το κτιριολογικό περιλαμβάνει: κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, κέντρο για ηλικιωμένους, μικρό χώρο εκθέσεων- πολιτιστικών λειτουργιών, δημοτικό εστιατόριο και αναψυκτήριο και υπαίθριες διαμορφώσεις και φυτεύσεις (γηπεδάκια, αλάνα, αμφιθέατρο, οπωρώνας, διαδρομές για ποδήλατο-πεζούς, κλπ). Σημαντικό είναι και το στοιχείο του νερού το οποίο παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευθύγραμμη πορεία της διαδρομής με αφορμή τα παρακηφίσεια ρέματα και τα μπαζώματά τους.