Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : Καραχρήστου Χριστιάννα «Φαληρικός όρμος»

Καραχρήστου Χριστιάννα «Φαληρικός όρμος»

Ο Φαληρικός Όρμος αποτέλεσε από τα χρόνια της κλασικής αρχαιότητας σημαντικό πόλο της ανάπτυξης και της ζωής της Αθήνας. Η δημιουργία της υπερυψωμένης λεωφόρου Ποσειδώνος και του μεγάλου ανισόπεδου κόμβου στην απόληξη της λεωφόρου Συγγρού είχαν ως αποτέλεσμα  την οριστική μέχρι σήμερα λειτουργική και οπτική αποκοπή ολόκληρης της περιοχής από τον πολεοδομικό ιστό και τη σταδιακή εγκατάλειψή της. Το άνοιγμα της Αθήνας, αλλά και των γειτονικών ως προς το Φαληρικό Όρμο περιοχών, προς τη θάλασσα είναι κεφαλαιώδους σημασίας.

Βασικό σχεδιαστικό στόχο αποτέλεσε η διαμόρφωση ενός ανθρωπογενούς αλλά και φυσικού τοπίου, υπερτοπικής και τοπικής σημασίας, μέσα στο οποίο θα εντάσσονται αρμονικά οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις. Επίσης δίνεται ένα γενικό πλαίσιο οργάνωσης και σχεδιασμού σε επίπεδο urban design, με στόχο την αύξηση της προσπελασιμότητας και της συνδεσιμότητας της περιοχής. Προτείνεται η δημιουργία ζωνών πρασίνου, ψυχαγωγίας και πολιτισμού, οριζόντιων και κάθετων αξόνων κίνησης. Όσον αφορά τη μορφή, γίνεται προσπάθεια να δοθεί ενδιαφέρον και πλαστικότητα στο επίπεδο αυτό χώρο, μέσω της αναδίπλωσης λωρίδων που αποτελούν τις ζώνες χρήσεων και κινήσεων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις προσχωρούνται κάτω από τις λωρίδες και τα δώματά τους φυτεύονται. Με αυτόν τον τρόπο τα κτίρια ενσωματώνονται και λειτουργούν αρμονικά με το φυσικό τοπίο.