Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : Βαλτάρα Σοφία, Χαλβατζή Αικατερίνα-Μαρία «Ανακατάληψη: Το παλαιό Χημείο»

Βαλτάρα Σοφία, Χαλβατζή Αικατερίνα-Μαρία «Ανακατάληψη: Το παλαιό Χημείο»

Η διπλωματική εργασία αφορά στην επανάχρηση και επέκταση του Παλιού Χημείου. Ενώ το κτίριο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και έχει μεγάλη συναισθηματική και ιστορική αξία, τα τελευταία πέντε χρόνια είναι εγκαταλελειμμένο. Σημαντική για την επαναλειτουργία του ήταν η εύρεση της κατάλληλης χρήσης, που θα αποτελούσε φυσική συνέχεια της λειτουργίας του, χωρίς να έρχεται σε ρήξη με την ιστορία του.

Με τις σχεδιαστικές επιλογές που έγιναν, γίνονται εμφανείς οι επεμβάσεις σε καίρια σημεία, που δεν διαταράσσουν την ισορροπία του κτιρίου.

Στόχος της μελέτης ήταν να ενταχθεί το κτίριο στο περιβάλλον του για να αναδειχθεί, και για να γίνει χρηστικό και βιώσιμο.