Διαλέξεις 2006
2/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2006 : Περίοδος Φεβρουαρίου : "Ο οικισμός Δίλοφο στο Ζαγόρι : 'Ανθρωπος - Φύση - Δομημένο περιβάλλον" Κώστας Γεράνιος - Ευγένιος Γιαλιάς - Ορέστης Μπαρμπαντωνάκης

"Ο οικισμός Δίλοφο στο Ζαγόρι : 'Ανθρωπος - Φύση - Δομημένο περιβάλλον" Κώστας Γεράνιος - Ευγένιος Γιαλιάς - Ορέστης Μπαρμπαντωνάκης

Αντικείμενο μελέτης της εργασίας είναι η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και το δομημένο περιβάλλον, ως αποτέλεσμα της σχέσης αυτής. Η μελέτη προκύπτει με την ανάλυση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των Ζαγοροχωρίων και συγκεκριμένα του οικισμού Δίλοφο, στο κεντρικό Ζαγόρι.

Μέσω μιας συνοπτικής ιστορικής αναδρομής και καταγραφής των γεωφυσικών και πολιτισμικών της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου και των κατοίκων της, αντίστοιχα, προκύπτουν συμπεράσματα για την αρχιτεκτονική των Ζαγοροχωρίων σε συνάρτηση με το φυσικό περιβάλλον. Η σχέση αυτή επιβεβαιώνεται μέσω αποτυπώσεων χαρακτηριστικών κτισμάτων του οικισμού Δίλοφο και της λειτουργικής ανάλυσης των χώρων τους. Η κατάταξη των κατοικιών σε διαφορετικούς τύπους σύμφωνα με τους λειτουργικούς χώρους αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί διατάσσονται, έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία τυπολογικού πίνακα, η ανάλυση του οποίου έχει ως αποτέλεσμα την άντληση συμπερασμάτων σε ότι αφορά την σχέση του ανθρώπου με την φύση και τον τρόπο που αυτός δομεί το περιβάλλον.

Σαν γενικό συμπέρασμα προκύπτει πως ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να επιβιώσει, συνυπήρξε αρμονικά με την φύση και ανέπτυξε με αυτή μία σχέση βασισμένη στον σεβασμό. Ο τρόπος που χρησιμοποίησε τις δυνατότητες και τα αγαθά που του προσέφερε η φύση αντικατοπτρίζονται απόλυτα από το δομημένο περιβάλλον της περιοχής που είναι απόλυτα εναρμονισμένο με αυτή.