Διαλέξεις 2006
2/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2006 : Περίοδος Φεβρουαρίου : "Ο μετασχηματισμός των βιομηχανικών τόπων στην Ευρώπη και η περίπτωση των σμυριδωρυχείων της Νάξου."Αναστασία Γκοντίνου - Μαρία Λουκμά

"Ο μετασχηματισμός των βιομηχανικών τόπων στην Ευρώπη και η περίπτωση των σμυριδωρυχείων της Νάξου."Αναστασία Γκοντίνου - Μαρία Λουκμά

Η εργασία χωρίζεται σε 4 κεφάλαια: το 1ο αναφέρεται στα σμυριδωρυχεία της Νάξου, το 2ο στην εξόρυξη ως Ευρωπαϊκή κληρονομιά και αναλυτικά για τις Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία. Στο 3ο κεφάλαιο αναλύονται τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε για την βιομηχανική κληρονομιά στις Ευρωπαϊκές χώρες και σύγκριση με τα σμυριδωρυχεία της Νάξου και στο τέλος υπάρχει ένα παράρτημα με καρτέλες του υλικού που μελετήσαμε και προέρχεται από το Διαδίκτυο. 

Αντικείμενο της μελέτης αυτής, είναι ο μετασχηματισμός εγκαταλειμμένων ή ενεργών ορυχείων και βιομηχανικών τόπων σε τουριστικά αξιοθέατα. Αφορμή γι’ αυτή την επιλογή αποτέλεσε η διπλωματική μας εργασία με θέμα την αξιοποίηση της περιοχής των σμυριδωρυχείων της Νάξου. Τη σημερινή εικόνα της συνθέτουν το ιδιόμορφο γεωγραφικό περιβάλλον και οι ανθρώπινες επεμβάσεις. Μέσα από τη παρατήρηση περιπτώσεων από τον Ευρωπαϊκό χώρο, εστιάζοντας στις Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία, στόχος είναι η κατανόηση των επεμβάσεων και των προβλημάτων των παλιών βιομηχανικών τόπων. Και οι τρεις υπήρξαν μεγάλες βιομηχανικές χώρες, που η αποβιομηχάνιση, φαινόμενο που χαρακτηρίζει τις παραγωγικές εξελίξεις στην Ευρώπη, αποτελεί την αιτία ερήμωσης βιομηχανικών περιοχών, καθώς και της δημιουργίας μεγάλου αριθμού ανέργων.

Η συντήρηση των βιομηχανικών υπολειμμάτων γίνεται με στόχο να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κοινού στους χώρους αυτούς, μια και πρόκειται για ένα κόσμο όχι μακριά χρονολογικά αλλά εννοιολογικά τόσο μακρινό όσο το απόμακρο παρελθόν. Η μεταλλευτική βιομηχανία, δημιούργησε τοπία με ιδιαίτερη ταυτότητα που σήμερα λειτουργούν ως πάρκα με ιστορικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό ή τεχνολογικό χαρακτήρα.