Διαλέξεις 2006
2/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2006 : Περίοδος Φεβρουαρίου : "Ανα_ζητώντας τα όρια" Αχιλλέως Ψυλλίδης

"Ανα_ζητώντας τα όρια" Αχιλλέως Ψυλλίδης

Η αρχιτεκτονική προσδιορίζει όρια στο χώρο. Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της έννοιας του ορίου, από αρχιτεκτονική σκοπιά, καθώς και η διεξοδική ανάλυση της δυνατότητας των ορίων να καθορίζουν ποικίλα μορφώματα χώρου με διαφορετικές ποιότητες.

Η αναζήτηση της έννοιας του ορίου στο χώρο, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πορεία, γεμάτη αντιθέσεις αλλά και ομοιότητες, με μια συνεχή όμως εξέλιξη στηριγμένη σε ένα κοινό υπόβαθρο: τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να επαναπροσδιορίσει το περιβάλλον γύρω του, τον χώρο κατοικίας του, εργασίας του, εκπαίδευσής του, γενικά τον χώρο δραστηριοποίησής του.

Η σαφήνεια που χαρακτήριζε τη δομή και την υλικότητα των ορίων σε προηγούμενες ιστορικές περιόδους, καθιστούσε εντονότερη τη διάκριση ανάμεσα στο τι είναι δημόσιο και τι ιδιωτικό. Τα ημιτόνια ήταν σπάνια. Εν αντιθέσει προς τη συγκεκριμένη αντίληψη, η έντονη δυνητικοποίηση της σύγχρονης εποχής, το συνεχές δηλαδή πέρασμα από το εσωτερικό στο εξωτερικό, από το εν ενεργεία υπαρκτό στο οιονεί πραγματικό και το αντίστροφο, θέτει σε αμφισβήτηση τις ίδιες τις έννοιες του δημόσιου και του ιδιωτικού. Το όριο ανάμεσά τους δεν χαράσσεται πλέον με οριστικό τρόπο. Αυτό το «αναποφάσιστο» όριο πρέπει αδιάκοπα να εκτιμάται, να αξιολογείται εκ νέου.

Το όριο πλέον δεν αντιμετωπίζεται ως φράγμα, περιορισμός, αρχή ή τέλος μιας διαδικασίας. Διαρρηγνύεται, πτυχώνει, γίνεται μια μόνιμα ενδιάμεση μεταβατική περιοχή, ένα κατώφλι. Μια σχισμή, ένα διάκενο στις ενσφηνωμένες εγκαταστάσεις που επιτρέπει ετερογενείς συναντήσεις, περάσματα σε γραμμές φυγής, απελευθερωτικά γίγνεσθαι.