Διαλέξεις 2006
11/28/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2006 : Περίοδος Φεβρουαρίου : " Ingmar Bergman : η αχιτεκτονική της ανθρώπινης υπόστασης" Βασίλειος Μουστάκας

" Ingmar Bergman : η αχιτεκτονική της ανθρώπινης υπόστασης" Βασίλειος Μουστάκας

Η ανάλυση του περιεχομένου των φιλμ του Ingmar Bergman αποκαλύπτει το κύριο δομικό στοιχείο τους, την ανθρώπινη ψυχή. Όσο αόριστο και αν ακούγεται η διερεύνηση του ανθρώπινου ψυχολογικού δυναμικού είναι ο αντικειμενικός σκοπός. Οι διαδρομές που ακολουθεί για να το επιτύχει είναι αυτές που αναδεικνύουν το έργο του. Κατασκευάζεται ένα παράλληλο σύμπαν που κινείται και αντλεί δεδομένα από τις επιρροές, τα βιώματα και τις υπαρξιακές αναζητήσεις του Bergman. Μοναδικό του όριο είναι η επίπεδη επιφάνεια προβολής – σύνορο με την πραγματικότητα. Ίσως τελικά να είναι ακριβώς το αντίθετο. Ο τρόπος δομής των πλάνων, η οργάνωση της αφηγηματικής πορείας και η ρύθμιση του χρονικού παράγοντα ορίζουν την αρχιτεκτονική των φιλμ του Bergman, την αρχιτεκτονική της ανθρώπινης υπόστασης. Η επινόηση της χρήσης του γκρο πλαν ως ένα μεταδιηγηματικό αναλυτικό εργαλείο προσέφερε τα μέγιστα στην οριοθέτηση και ορισμό του χωροχρόνου του σκηνοθέτη και ανέδειξε στο μέγιστο τον ανθρωπιστικό του προσανατολισμό.