Διαλέξεις 2006
11/25/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2006 : Περίοδος Φεβρουαρίου : "Κεντρικές περιοχές κατοικίας της Αθήνας. Διαδικασίες ανάπτυξης – δυνατότητες εξέλιξης" Σταύρος Παπάζογλου

"Κεντρικές περιοχές κατοικίας της Αθήνας. Διαδικασίες ανάπτυξης – δυνατότητες εξέλιξης" Σταύρος Παπάζογλου

Η μεταπολεμική ανοικοδόμηση των ελληνικών αστικών κέντρων αποτελεί ένα ιδιαίτερο παράδειγμα αστικής ανάπτυξης με πολύπλευρα αποτελέσματα. Η προσπάθεια κατανόησης των ιδιαιτεροτήτων του ελληνικού χώρου και αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση των συνθηκών ζωής. Η ανάπλαση των προβληματικών περιοχών αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, που αφορά άμεσα την πολεοδομία και την αρχιτεκτονική και επηρεάζει και επηρεάζεται από το σύνολο των πολιτικών και κοινωνικών δεδομένων.

Στο παρακάτω κείμενο αναζητούνται αρχικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μεταπολεμικής κυρίως ανάπτυξης της Αθήνας, θεωρώντας την ως το πιο αντιπροσωπευτικό ελληνικό αστικό κέντρο, το οποίο καθόρισε την πορεία ανάπτυξης και των υπολοίπων. Επιχειρείται  η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ανάπτυξης αυτής, επικεντρώνοντας στην έλλειψη ελεύθερων χώρων για την κοινωνικοποίηση των κατοίκων. Παρακάτω αναλύεται η προβληματική των χώρων, όπως δώματα, ακάλυπτοι χώροι, ανεκμετάλλευτα οικόπεδα καθώς και το δημόσιο χώρο,  που θα μπορούσαν να αναζητηθούν λύσεις στο παραπάνω πρόβλημα. Τέλος γίνεται μια σύντομη ψηλάφηση των σύγχρονων μεταλλαγών στα ελληνικά πολιτικά και κοινωνικά δεδομένα που αφορούν τον αστικό χώρο, με στόχο να γίνουν αντιληπτές οι προθέσεις και οι τάσεις που διαμορφώνονται για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων.

Η διάλεξη είναι βασισμένη  σε προβληματισμούς που προέκυψαν μετά από διπλωματική εργασία που διαπραγματευόταν την ενοποίηση ενός ακαλύπτου χώρου στην Κυψέλη με στόχο την κοινωνικοποίηση των κατοίκων με τίτλο « Επανακατοίκηση της Αθηναϊκής πολυκατοικίας στην Κυψέλη».