Διαλέξεις 2006
11/25/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2006 : Περίοδος Φεβρουαρίου : "Το ενδιάμεσο στον Aldo Van Eyck" Ιωάννης Γρηγοριάδης

"Το ενδιάμεσο στον Aldo Van Eyck" Ιωάννης Γρηγοριάδης

Η διάλεξη αυτή πραγματεύεται το αρχιτεκτονικό έργο και λόγο του Ολλανδού αρχιτέκτονα Aldo van Eyck (1918-1999), με έμφαση στην έννοια του ενδιάμεσου. Ο van Eyck αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα από μια ολόκληρη γενιά αρχιτεκτόνων που άσκησε μεταπολεμικά κριτική στο μοντέρνο κίνημα, για ελλιπή ανάλυση και συνεπώς φτωχή αντιμετώπιση των αναγκών του ανθρώπου, ως ατόμου και ως κοινωνίας. Η κριτική αυτή στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό σε μια γλωσσολογική – ανθρωπολογική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής, με κύριο εργαλείο σκέψης τη θεωρία του Στρουκτουραλισμού. Μελετήθηκαν αρχαίοι πρωτόγονοι πολιτισμοί, όπως οι Dogon στην Αφρική, σε αναζήτηση του σταθερού και του μεταβλητού στην αρχιτεκτονική του ανθρώπου. Τα συμπεράσματα του van Eyck από αυτές τις έρευνες καθώς και από αναλύσεις της σύγχρονης τέχνης, συγκεντρώνονται γύρω από τις κομβικές έννοιες των «δίδυμων φαινομένων» και του «ενδιάμεσου». Κατ’ αυτόν, ο μόνος τρόπος να καταστήσουμε το χώρο ερμηνεύσιμο, άρα και φιλόξενο για τον άνθρωπο, είναι να διαχειριζόμαστε τα «δίδυμα φαινόμενα» (π.χ. «μέσα – έξω», «κοντά – μακριά») ως τέτοια, δηλαδή σχετικά μεταξύ τους. Ο σχηματισμός του τελικού νοήματος του χώρου από τον ίδιο τον χρήστη, μέσω της σχετικής ερμηνείας του, είναι ο απαραίτητος βαθμός ελευθερίας που καθιστά το χώρο φιλόξενο για τον άνθρωπο.

 

Λέξεις κλειδιά:

 

Ενδιάμεσο, Στρουκτουραλισμός, Γλωσσολογία, Συμβολισμός.