Διαλέξεις 2006
11/25/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2006 : Περίοδος Φεβρουαρίου : "Το ψηφιακό αρχιτεκτονικό όριο" Αντώνης Κολσούζογλου

"Το ψηφιακό αρχιτεκτονικό όριο" Αντώνης Κολσούζογλου

Η ψηφιακή αναπαράσταση αποτελεί ένα νέο εργαλείο στα χέρια του αρχιτέκτονα με το οποίο μπορεί να αναπαραστήσει τις ιδέες του όπως κάνει τόσους αιώνες με άλλα μέσα αναπαράστασης (τρίπτυχο «αρχέτυπο – μέσο – αναπαράσταση»). Με το νέο αυτό μέσο ωστόσο μπορεί να γίνει η ψηφιοποίηση το αρχιτεκτονικού ορίου. Συνεπώς είναι πλέον εφικτή η γεφύρωση φυσικών και ψηφιακών (virtual) χώρων – φαινόμενο που αποτελεί την μικτή πραγματικότητα. Η μικτή πραγματικότητα είναι εδώ και πολύ καιρό ένα γεγονός, μία πραγματικότητα που ο αρχιτέκτονας θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη του για να κάνει τον χρήστη του χώρου που σχεδιάζει, κάτοικό του, εγκλιματίζοντάς τον δηλαδή στο νέο περιβάλλον που βρίσκεται.

Η μικτή πραγματικότητα αποτελεί τη γεφύρωση φυσικών και virtual χώρων μέσω της αναπαράστασης του ενός χώρου στον άλλο και αντίστροφα. Η τοπολογία της νέας αυτής αρχιτεκτονικής, που αποτελεί μία νέα κατεύθυνση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής αφού θέτει τους ίδιους στόχους με αυτή, έχει δύο βασικές περιπτώσεις: την απόλυτη επίθεση φυσικού και virtual χώρου, που αποτελεί την περίπτωση της διευρυμένης πραγματικότητας, και την διακριτότητα φυσικού και virtual χώρου που αποτελεί την «κλασσική» και συνήθη περίπτωση αναπαράστασης του virtual χώρου στο φυσικό μέσω ενός monitor για παράδειγμα. Η τοπολογία της μικτής πραγματικότητας χαρακτηρίζεται, σε αντίθεση με την τοπολογία του φυσικού χώρου, από απόλυτη ρευστότητα  αφού ανά πάσα στιγμή νέες επικοινωνίες και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφορών χώρων που αποτελούν την μικτή πραγματικότητα, λαμβάνουν χώρα. Αυτό το φαινόμενο συχνά αναφέρεται ως ρευστή αρχιτεκτονική (liquid architecture).

 

αναπαράσταση, μικτή πραγματικότητα, αρχιτεκτονικό όριο, virtual reality