Διαλέξεις 2006
10/28/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2006 : Περίοδος Ιουνίου : "Οι διαδρομές των λοιμοκαθαρτηρίων στον Μεσογειακό χώρο" Πεφάνη Θέλμα

"Οι διαδρομές των λοιμοκαθαρτηρίων στον Μεσογειακό χώρο" Πεφάνη Θέλμα

Γίνεται μια ανάλυση για το τι ήταν τα λοιμοκαθαρτήρια, πότε δημιουργήθηκαν και για πιο λόγο, πώς λειτουργούσαν και γιατί μετά από αιώνες εγκαταλείφθηκαν και ποια μπορεί να είναι η νέα τους χρήση στην δική μας εποχή αναφέροντας κάποια παραδείγματα αποκατάστασης.

Από την έρευνα έχουν επιλεγεί ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα της λεκάνης της Μεσογείου, τα οποία αναλύονται με περισσότερες λεπτομέρειες.

Αναλύεται το πρώτο λοιμοκαθαρτήριο που λειτούργησε στην Βενετία και αναφέρονται στοιχεία για την λειτουργία του καθώς και ιστορικά στοιχεία εκείνης της εποχής.

Από τον Ελλαδικό χώρο αναλύονται τα λοιμοκαθαρτήρια των Νησιών του Ιονίου, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Κύθηρα.

Επίσης γίνεται αναφορά και ανάλυση στο λοιμοκαθαρτήριο της Σύρου καθώς και στο λοιμοκαθαρτήριο του Πειραιά το οποίο έχει κατεδαφιστεί.

Ολοκληρώνοντας γίνεται ανάλυση ενός ιδιαίτερου λοιμοκαθαρτηρίου στην Ανκόνα.

Από την ανάλυση των διαφόρων λοιμοκαθαρτηρίων δίνεται η δυνατότητα να συγκεντρωθούν τα κοινά στοιχεία και οι διαφορές που χαρακτηρίζουν αυτά τα ιδιόμορφα κτίσματα καθώς και οι νέες τους χρήσεις.