Διαλέξεις 2006
11/29/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2006 : Περίοδος Σεπτεμβρίου : "Νεκρή ζώνη" Βασιλείου-Μακχούλ Ρόης

"Νεκρή ζώνη" Βασιλείου-Μακχούλ Ρόης

Η έρευνα για αυτή τη διάλεξη άρχισε, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα πιθανά πεδία ανάλυσης γύρω από τη Νεκρή Ζώνη στη Κύπρο, τα οποία μπορούσαν να απασχολήσουν έναν αρχιτέκτονα και να τον οδηγήσουν στην ερμηνεία της. Αρχικά, ετοιμάστηκε μια ανάλυση που είναι απαραίτητη για να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της Νεκρής Ζώνης στο μυαλό μας και που θα απαντήσει σε βασικά ερωτήματα: πώς προέκυψε ιστορικά η Νεκρή Ζώνη, ποιος ο σκοπός και ο ρόλος της ύπαρξής της, ποια η εικόνα της στην ύπαιθρο και στην πόλη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εικόνα της Νεκρής Ζώνης μέσα στη Λευκωσία.

Μετά από αυτό το ρεπορτάζ θα ανοίξουμε μια ενότητα ερμηνείας της Νεκρής Ζώνης ως μιας ιδιόρρυθμης «αρχιτεκτονικής» που συντίθεται από μια εθνική αντιδικία, η οποία προκαλεί πολιτικές αντιπαραθέσεις και στρατιωτικές συγκρούσεις που φορτίζουν τη Νεκρή Ζώνη με ποικίλες σημασίες. Ο διαχωρισμός του νησιού δημιούργησε δύο πόλους Βορρά και Νότου, τα όρια των οποίων διαμόρφωσαν τη Νεκρή Ζώνη. Μπορεί η Νεκρή Ζώνη να ερμηνευθεί ως χώρος με όρους αρχιτεκτονικής; Πόσο ισχυρά είναι τα όριά της ως στοιχείο καθορισμού δύο ετέρων πεδίων ανάπτυξης Βορρά και Νότου και ενός αδρανούς πεδίου; Η Νεκρή Ζώνη είναι αδρανής σε όλα τα επίπεδα, ή το όνομα της αποτελεί, σε σχέση με την ουσιαστική σημασία της, ένα σχήμα οξύμωρο; Κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει ένα αδρανές πεδίο όταν σε αυτό συγκεντρώνονται από παντού τόσες πολλές και τόσο ισχυρές δέσμες δυνάμεων;