Διαλέξεις 2006
5/11/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2006 : Περίοδος Σεπτεμβρίου : "Ο «συμμετοχικός σχεδιασμός» ως εργαλείο ανάπλασης περιοχών κατοικίας" Ιωαννίδου Άννα

"Ο «συμμετοχικός σχεδιασμός» ως εργαλείο ανάπλασης περιοχών κατοικίας" Ιωαννίδου Άννα

H εργασία αυτή εξετάζει τον συμμετοχικό σχεδιασμό ως εργαλείο ανάπλασης περιοχών κατοικίας. Πρώτα, γίνεται αναφορά στις συνθήκες που οδήγησαν στην εμφάνιση της ιδέας της συμμετοχής των κατοίκων στο σχεδιασμό. Ακολουθεί μία ταξινόμηση σε κατηγορίες και βαθμίδες συμμετοχής, και ο προσδιορισμός των αρχών και των στόχων που τη χαρακτηρίζουν. Στη συνέχεια, εξετάζονται αναλυτικά ορισμένα παραδείγματα που σχετίζονται με αστικές αναπλάσεις - ανανεώσεις περιοχών κατοικίας (συνήθως κοινωνικής κατοικίας), οι οποίες εμφανίζουν στοιχεία υποβάθμισης, και γίνονται με τη συμμετοχή των ίδιων των κατοίκων. Τέλος, ακολουθεί ο σχολιασμός της μεθόδου και η διεξαγωγή γενικών συμπερασμάτων, μία ειδικότερη αναφορά στις συνθήκες της Ελλάδας και σε καινούργιες μορφές συμμετοχής που αρχίζουν να εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια.