Διαλέξεις 2006
11/28/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2006 : Περίοδος Σεπτεμβρίου : "Περιοχή των Αμπελοκήπων μεταξύ μεγάλων αξόνων. Προσέγγιση στην ποιότητα και δομή του χώρου" Παναγιώτου Ανθή, Φωτοπούλου Αλεξία

"Περιοχή των Αμπελοκήπων μεταξύ μεγάλων αξόνων. Προσέγγιση στην ποιότητα και δομή του χώρου" Παναγιώτου Ανθή, Φωτοπούλου Αλεξία

Η παρούσα διάλεξη αφορά στη μελέτη της περιοχής των Αμπελοκήπων, η οποία οριοθετείται από τους οδικούς άξονες Κηφισίας, Κατεχάκη, Μεσογείων και Φειδιππίδου.

 

Πιο αναλυτικά γίνεται μία προσέγγιση στην ποιότητα και δομή του χώρου, σε εκείνα δηλαδή τα χαρακτηριστικά που τον επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα. Στη συνέχεια γίνεται μία πιο αναλυτική διερεύνηση στον ελεύθερο χώρο, ιδιωτικό και δημόσιο, και στην πιθανή σχέση τους.

 

Η επιλογή του στοιχείου αυτού για διερεύνηση έγινε γιατί εκτιμάται ότι αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της ποιότητας του χώρου, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζει περισσότερο, θετικά ή αρνητικά, τον άνθρωπο, ως κάτοικο, εργαζόμενο, περαστικό ή επισκέπτη.

 

Στόχος της διάλεξης είναι η διερεύνηση των στοιχείων που επηρεάζουν την ποιότητα και δομή του χώρου, η διατύπωση κάποιων γενικών και ειδικών συμπερασμάτων σε σχέση με αυτά, και ο προβληματισμός για την αλληλοσυσχέτιση δημόσιου – ιδιωτικού ελεύθερου χώρου και τη διαμόρφωσή τους από το χρόνο, τη χρήση και το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.