Διαλέξεις 2006
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2006 : Περίοδος Σεπτεμβρίου : "Διερευνώντας τα όρια δημόσιου και ιδιωτικού. Αθήνα 19ος-20ος αιώνας" Βογιατζή Αμαλία, Δημητριάδη Έρη

"Διερευνώντας τα όρια δημόσιου και ιδιωτικού. Αθήνα 19ος-20ος αιώνας" Βογιατζή Αμαλία, Δημητριάδη Έρη

Η σχέση του δημόσιου και του ιδιωτικού και οι μετατοπίσεις των μεταξύ τους ορίων είναι ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν, αναλύουν και συνθέτουν τον τρόπο που βιώνεται ο χώρος. Ειδικά στην περίπτωση της κατοικίας, όπου τα όριά τους αποκτούν την πιο σαφή χωρική έκφραση έχει σημασία να αναζητήσουμε τις διεισδύσεις και τους σχετικούς διαύλους επικοινωνίας. Γιατί αυτή η αλληλοτομία είναι που δημιουργεί ένα πεδίο κοινό, ανοιχτό και επισκέψιμο, ικανό να παραλάβει και να διηγηθεί τις διαφορετικές μικρές ιστορίες που συντελούν στη διάρρηξη της εξατομικευμένης αντίληψης για την κατοίκηση.

Αυτή τη δυνατότητα, στην πιο άρτια ίσως μορφή που γνώρισε η Αθήνα μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, αξιοποίησαν οι αυλές των σπιτιών της νεοκλασικής περιόδου και κυρίως των λαϊκών σπιτιών. Η αυλή, ακαθόριστη λειτουργικά, προσέφερε τέτοιο βαθμό ελευθερίας στη διαχείρισή της που τελικά κατέστη δυνατό να φιλοξενήσει ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του καθημερινού. Η πολλαπλότητα της κατοίκησής της και κατ’ επέκταση η πολυσημία της την κατέστησε μια πολύ ιδιαίτερη ως και αναντικατάστατη συνθήκη, ένα άλλο παράλληλο επίπεδο χωρικής και κοινωνικής εμπειρίας, άγνωστο στο σύγχρονο αστικό υποκείμενο.

Όμως, ολόκληρος αυτός ο κόσμος, ο συναρτημένος πάνω στις αυλές, άρχισε σταδιακά να εγκαταλείπεται. Η εμφάνιση της πολυκατοικίας αφού αφαίρεσε τη χωρική τους οντότητα, αδρανοποίησε πολύτιμες αστικές δυνατότητες που ίσως να μπορούν να επανακατοικηθούν προσφέροντας νέες κατευθύνσεις οργάνωσης του αστικού.