Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων
9/25/2020

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 4.1 -ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΙΑΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ

Αρχείο: 2006_ASK4.1-2.pdf
Μέγεθος: 254.46 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, June 06, 2008
6/5/2008 4.1-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2006-2007
Αρχείο: 2005_ASK4.1-2.pdf
Μέγεθος: 256.90 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, June 06, 2008
6/5/2008 4.1-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2005-2006
Αρχείο: 2004_ASK4.1-2.pdf
Μέγεθος: 253.59 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, June 06, 2008
6/5/2008 4.1-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2004-2005
Αρχείο: 2003_ASK4.1-2.pdf
Μέγεθος: 254.78 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, June 06, 2008
6/5/2008 4.1-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2003-2004
Αρχείο: 2002_ASK4.1-2.pdf
Μέγεθος: 253.23 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, June 06, 2008
6/5/2008 4.1-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2002-2003
Αρχείο: 2001_ASK4.1-2.pdf
Μέγεθος: 251.51 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, June 06, 2008
6/5/2008 4.1-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2001-2002
Αρχείο: 2000_ASK4.1-2.pdf
Μέγεθος: 248.15 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, June 06, 2008
6/5/2008 4.1-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2000-2001
Αρχείο: 1999_ASK4.1-2.pdf
Μέγεθος: 245.95 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, June 06, 2008
6/5/2008 4.1-ΑΚ.ΕΤΟΣ 1999-2000
Αρχείο: 1998_ASK4.1-3.pdf
Μέγεθος: 244.84 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, June 06, 2008
6/5/2008 4.1-AK.ΕΤΟΣ 1998-1999

ΑΣΚΗΣΗ 4.2 - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αρχείο: 2006_ASK42-1.pdf
Μέγεθος: 244.94 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.2-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2006-2007
Αρχείο: 2005_ASK42-1.pdf
Μέγεθος: 254.66 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.2-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2005-2006
Αρχείο: 2004_ASK42-1.pdf
Μέγεθος: 255.01 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.2-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2004-2005
Αρχείο: 2003_ASK42-1.pdf
Μέγεθος: 251.46 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.2-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2003-2004
Αρχείο: 2002_ASK42-1.pdf
Μέγεθος: 244.78 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.2-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2002-2003
Αρχείο: 2001_ASK42-1.pdf
Μέγεθος: 247.69 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.2-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2001-2002
Αρχείο: 2000_ASK42-1.pdf
Μέγεθος: 251.53 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.2-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2000-2001
Αρχείο: 1999_ASK42-1.pdf
Μέγεθος: 245.24 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.2-ΑΚ.ΕΤΟΣ 1999-2000
Αρχείο: 1998_ASK42-1.pdf
Μέγεθος: 246.99 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.2-ΑΚ.ΕΤΟΣ 1998-1999

ΑΣΚΗΣΗ 4.3 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Η ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Αρχείο: LEONIDIO XARTHS 7.pdf
Μέγεθος: 1.41 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, July 27, 2011
7/27/2011 ΛΕΩΝΙΔΙΟ - Το Κεντρικό Τμήμα του Οικισμού

ΧΑΡΤΗΣ 7 - Θέσεις λήψης φωτογραφιών

Αρχείο: LEONIDIO XARTHS 6.pdf
Μέγεθος: 551.03 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, July 27, 2011
7/27/2011 ΛΕΩΝΙΔΙΟ - Το Κεντρικό Τμήμα του Οικισμού

ΧΑΡΤΗΣ 6 - Κατάσταση Κτιρίων

Αρχείο: LEONIDIO XARTHS 5.pdf
Μέγεθος: 440.22 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, July 27, 2011
7/27/2011 ΛΕΩΝΙΔΙΟ - Το Κεντρικό Τμήμα του Οικισμού

ΧΑΡΤΗΣ 5 - Αριθμός Ορόφων

Αρχείο: LEONIDIO XARTHS 4.pdf
Μέγεθος: 446.24 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, July 27, 2011
7/27/2011 ΛΕΩΝΙΔΙΟ - Το Κεντρικό Τμήμα του Οικισμού

ΧΑΡΤΗΣ 4 - Χρήσεις Ισογείων

Αρχείο: LEONIDIO XARTHS 3.pdf
Μέγεθος: 472.98 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, July 27, 2011
7/27/2011 ΛΕΩΝΙΔΙΟ - Το Κεντρικό Τμήμα του Οικισμού

ΧΑΡΤΗΣ 3 - Κοινόχρηστοι Χώροι

Αρχείο: LEONIDIO XARTHS 1-1.pdf
Μέγεθος: 1.04 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, July 27, 2011
7/27/2011 ΛΕΩΝΙΔΙΟ - Το Κεντρικό Τμήμα του Οικισμού

ΧΑΡΤΗΣ 1 - Σκαρίφημα Οικισμού

Αρχείο: LEONIDIO keimeno.pdf
Μέγεθος: 1.85 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, July 27, 2011
7/27/2011 ΛΕΩΝΙΔΙΟ - Το Κεντρικό Τμήμα του Οικισμού

Κείμενο εργασίας

Αρχείο: NAYPAKTOS ENTOS TVN TEIXVN2.pdf
Μέγεθος: 10.70 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, July 27, 2011
6/6/2008 Ναύπακτος Εντός των Τειχών

Δελτία Καταγραφής

Αρχείο: NAYPAKTOS ENTOS TVN TEIXVN1-1.pdf
Μέγεθος: 5.37 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, June 06, 2008
6/6/2008 Ναύπακτος Εντός των Τειχών

Κείμενο - Εικόνες

Αρχείο: 2006_ASK4.3.pdf
Μέγεθος: 237.78 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.3-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2006-2007
Αρχείο: 2005_ASK4.3.pdf
Μέγεθος: 250.08 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.3-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2005-2006
Αρχείο: 2004_ASK4.3.pdf
Μέγεθος: 233.58 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.3-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2004-2005
Αρχείο: 2003_ASK4.3-1.pdf
Μέγεθος: 252.76 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, June 06, 2008
6/5/2008 4.3-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2003-2004
Αρχείο: 2002_ASK4.3.pdf
Μέγεθος: 251.75 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.3-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2002-2003
Αρχείο: 2001_ASK4.3.pdf
Μέγεθος: 248.62 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.3-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2001-2002
Αρχείο: 2000_ASK4.3.pdf
Μέγεθος: 252.68 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.3-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2000-2001
Αρχείο: 1999_ASK4.3.pdf
Μέγεθος: 244.25 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.3-ΑΚ.ΕΤΟΣ 1999-2000
Αρχείο: 1998_ASK4.3.pdf
Μέγεθος: 243.86 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.3-ΑΚ.ΕΤΟΣ 1998-1999

ΑΣΚΗΣΗ 4.4 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αρχείο: 2006_ASK4.4.pdf
Μέγεθος: 247.28 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.4-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2006-2007
Αρχείο: 2005_ASK4.4.pdf
Μέγεθος: 256.71 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.4-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2005-2006
Αρχείο: 2004_ASK4.4.pdf
Μέγεθος: 258.12 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.4-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2004-2005
Αρχείο: 2003_ASK4.4.pdf
Μέγεθος: 257.10 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.4-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2003-2004
Αρχείο: 2002_ASK4.4.pdf
Μέγεθος: 248.05 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.4-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2002-2003
Αρχείο: 2001_ASK4.4.pdf
Μέγεθος: 249.78 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.4-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2001-2002
Αρχείο: 2000_ASK4.4.pdf
Μέγεθος: 253.38 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.4-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2000-2001
Αρχείο: 1999_ASK4.4.pdf
Μέγεθος: 245.41 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.4-ΑΚ.ΕΤΟΣ 1999-2000
Αρχείο: 1998_ASK4.4.pdf
Μέγεθος: 243.88 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.4-ΑΚ.ΕΤΟΣ 1998-1999

ΑΣΚΗΣΗ 4.5 - ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρχείο: 2006_ASK4.5.pdf
Μέγεθος: 255.83 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.5-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2006-2007
Αρχείο: 2005_ASK4.5.pdf
Μέγεθος: 258.37 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.5-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2005-2006
Αρχείο: 2004_ASK4.5.pdf
Μέγεθος: 259.42 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.5-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2004-2005
Αρχείο: 2003_ASK4.5.pdf
Μέγεθος: 255.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.5-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2003-2004
Αρχείο: 2002_ASK4.5.pdf
Μέγεθος: 253.03 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.5-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2002-2003
Αρχείο: 2001_ASK4.5.pdf
Μέγεθος: 249.79 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.5-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2001-2002
Αρχείο: 2000_ASK4.5.pdf
Μέγεθος: 254.52 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.5-ΑΚ.ΕΤΟΣ 2000-2001
Αρχείο: 1999_ASK4.5.pdf
Μέγεθος: 246.12 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.5-ΑΚ.ΕΤΟΣ 1999-2000
Αρχείο: 1998_ASK4.5.pdf
Μέγεθος: 242.74 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 05, 2008
6/5/2008 4.5-ΑΚ.ΕΤΟΣ 1998-1999