Η πόλη ως στάδιο; Επιπτώσεις μεγάλων διοργανώσεων στη χωρική δομή και στην οργάνωση μητροπολιτικών περιοχών. Η περίπτωση της Αθήνας και του Αμβούργου.
4/20/2021

Η πόλη ως στάδιο; Επιπτώσεις μεγάλων διοργανώσεων στη χωρική δομή και στην οργάνωση μητροπολιτικών περιοχών. Η περίπτωση της Αθήνας και του Αμβούργου.

Ακαδημαϊκό Έτος2006-2007
Περιγραφή ΜαθήματοςΠρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημοικής συνεργασίας Ελλάδας – Γερμανίας. Πρόγραμμα IKYDA 2007

Ανακοινώσεις

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, February 12, 2007
2/12/2007 [Δεν έχει μεταφραστεί ακόμα]

International Symposium "Planning Cultures in Europe -- Exploring Cultural Differences as Resources and Restrictions for Interregional Cooperation"*, to be held in Hamburg, Germany, from June 28th to June 29th 2007. The Symposium website, including the *Call for Papers*, an overview of conference themes, of the dates and deadlines that apply, can be found at http://www.hcu-hamburg.de/stadtplanung/cultplan/index.html.

Η πόλη ως στάδιο; Επιπτώσεις μεγάλων διοργανώσεων στη χωρική δομή και στην οργάνωση μητροπολιτικών περιοχών. Η περίπτωση της Αθήνας και του Αμβούργου.  (υποσελίδες)