Εκπαιδευτική εκδρομή στη Νέα Υόρκη
4/20/2021

Εκπαιδευτική εκδρομή στη Νέα Υόρκη

Ακαδημαϊκό Έτος2006-2007
Εξάμηνο3o έτος
ΔιδάσκοντεςΝ. Αναστασόπουλος, Κ. Σερράος

Ανακοινώσεις

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 30, 2007
3/30/2007 Υλικό εκδρομής. Σχόλια, σκέψεις, απόψεις για τη Νέα Υάρκη

Όσοι από τους φοιτητές που συμμετείχαν στην εκπαιδευτική εκδρομή του 3ου έτους στη Ν. Υόρκη επθυμούν να ανατήσουν στη στην παρούσα ιστοσελίδα σχετικό υλικό (σχόλια, φωτογραφίες, σχέδια, σκίτσα, παρατηρήσεις κατά τομέα, κλπ.) μπορούν να επικοινωήσουν με τους συναδέλφους τους οργανωτές της εκδρομής, ή με τους συνοδούς καθηγητές.

Εκπαιδευτική εκδρομή στη Νέα Υόρκη  (υποσελίδες)