Εκπαιδευτική εκδρομή στη Νέα Υόρκη
8/3/2020

Ανακοινώσεις

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 30, 2007
3/30/2007 Υλικό εκδρομής. Σχόλια, σκέψεις, απόψεις για τη Νέα Υάρκη

Όσοι από τους φοιτητές που συμμετείχαν στην εκπαιδευτική εκδρομή του 3ου έτους στη Ν. Υόρκη επθυμούν να ανατήσουν στη στην παρούσα ιστοσελίδα σχετικό υλικό (σχόλια, φωτογραφίες, σχέδια, σκίτσα, παρατηρήσεις κατά τομέα, κλπ.) μπορούν να επικοινωήσουν με τους συναδέλφους τους οργανωτές της εκδρομής, ή με τους συνοδούς καθηγητές.