Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο σχεδιασμό του χώρου
4/20/2021

Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο σχεδιασμό του χώρου

Σύντομος τίτλοςΕ.Θ.ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 9ου
Ακαδημαϊκό Έτος2012-2013
ΤομέαςΠολεοδομίας και Χωροταξίας (310)
Είδος ΜαθήματοςΥποχρεωτικό κατ' επιλογήν μάθημα
Εξάμηνο9ο
ΔιδάσκοντεςΜηνάς ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Καθηγητής

Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο σχεδιασμό του χώρου  (υποσελίδες)

Περιεχόμενο μαθήματος Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΠΣ) και ψηφιακών συστημάτων ανάλυσης στο σχεδιασμό του χώρου και την οργάνωση των πολεοδομικών ενοτήτων. Νέες μέθοδοι ανάλυσης των χρήσεων γης και των χωροοικονομικών μορφωμάτων σε πολεοδομικό και χωροταξικό επίπεδο, όπως: σάρωση και ανάλυση δορυφορικών εικόνων και λήψεων ανυσματικών πληροφοριών για την οργάνωση και το σχεδιασμό των αναπλάσεων των πολεοδομικών ενοτήτων, ορισμός μεγαλύτερου τμήματος από τα διανυσματικά δεδομένα του εργαστηρίου ως περιοχή μελέτης, ώστε να εφαρμόζονται οι χωρικοί τελεστές και να χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες προσδιορισμού βέλτιστων διαδρομών και άλλων γεωστατικών αναλύσεων, και τέλος σύνδεση GIS και CAD συστημάτων, που δίδει τη δυνατότητα αναβάθμισης των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών με επεξεργασία θεμάτων που συνδέουν τον αρχιτεκτονικό με τον πολεοδομικό σχεδιασμό.
Εκπαιδευτικό Υλικό  
Θέματα Ασκήσεων-Εργασιών  
Σπουδαστικές εργασίες  
Σύνδεσμοι  
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10-1-2014 Ακαδ. Ετος 2013-2014 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ" του 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ KAI ΩΡΑ 12:00 - ΑΙΘΟΥΣΑ Τ310 (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) Τηλ. Επικοινωνίας 210-7721589
Επικοινωνία