Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο σχεδιασμό του χώρου
12/14/2018

Περιεχόμενο μαθήματος

Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΠΣ) και ψηφιακών συστημάτων ανάλυσης στο σχεδιασμό του χώρου και την οργάνωση των πολεοδομικών ενοτήτων. Νέες μέθοδοι ανάλυσης των χρήσεων γης και των χωροοικονομικών μορφωμάτων σε πολεοδομικό και χωροταξικό επίπεδο, όπως: σάρωση και ανάλυση δορυφορικών εικόνων και λήψεων ανυσματικών πληροφοριών για την οργάνωση και το σχεδιασμό των αναπλάσεων των πολεοδομικών ενοτήτων, ορισμός μεγαλύτερου τμήματος από τα διανυσματικά δεδομένα του εργαστηρίου ως περιοχή μελέτης, ώστε να εφαρμόζονται οι χωρικοί τελεστές και να χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες προσδιορισμού βέλτιστων διαδρομών και άλλων γεωστατικών αναλύσεων, και τέλος σύνδεση GIS και CAD συστημάτων, που δίδει τη δυνατότητα αναβάθμισης των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών με επεξεργασία θεμάτων που συνδέουν τον αρχιτεκτονικό με τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Περιεχόμενο μαθήματος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009-2010
Αρχείο: PERIEXOMENO MAUHMATOS - ASKHSH_2009_20010.doc
Μέγεθος: 574.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, October 08, 2009