Εργαστήριο Χωρικού Σχεδιασμού και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
9/25/2018

Πρόσωπα

Προσωπα

Μέλη ΔΕΠ, προσωπικό ΙΔΑΧ ΕΜΠ, εξωτερικοί συνεργάτες – ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες

Μηνάς Αγγελίδης
Καθηγητής Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας
Σχ. Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ
Διευθυντής Εργαστηρίου
Tηλ. 210 772 1731
angelidi@central.ntua.gr

Δημήτρης Γεωργουλής

Ομότιμος Καθηγητής Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας Σχ. Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

Tηλ. 210 772 1591
dimigeorgoulis@gmail.com

Τίμος Σελλής
Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολ., Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών
Τηλ. 210 772 1601
timos@cs.ntua.gr

 

Ειρήνη Κλαμπατσέα                                                                                                                                             Λέκτωρ Τομέα Πολεοδομίας-Χωροταξίας Σχολης Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ


Θεόδωρος Πάνζαρης
Επίκ. Καθηγητής Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας Σχ. Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ
Τηλ. 210 772 3838
thpanz@central.ntua.gr

Επαμεινώντας Τσίγκας
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχ. με εξειδ. στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
ΙΔΑΧ ΕΜΠ
υποψήφιος διδάκτωρ
Τηλ.: 30 210 - 7721589
etsigkas@central.ntua.gr

Δάφνη Μανουσαρίδη
Πολ μηχ – πολεοδ - χωροτάκτης
υποψήφια διδάκτωρ ΕΜΠ
Τηλ.: 30 210 – 7722227

Μαρία Ζήφου
Πολεοδόμος
Υποψήφια διδάκτωρ ΕΜΠ

Αγησίλαος Οικονόμου
Περιβαλλοντολόγος – πολεοδόμος - χωροτάκτης
Υποψήφιος διδάκτωρ ΕΜΠ

Κώστας Σαντιμπαντάκης
Πολεοδόμος - χωροτάκτης
Υποψήφιος διδάκτωρ ΕΜΠ

Παναγιώτης Προυσαεύς
Οικονομολόγος
Υποψήφιος διδάκτωρ ΕΜΠ

 

Σπυριδούλα Μπατζίκου
Πολ μηχ – πολεοδ - χωροτάκτης
υποψήφια διδάκτωρ ΕΜΠ
 

 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, May 15, 2013