Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης
6/3/2020

Γενικά Στοιχεία

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης (ΕΧΟΑ) είναι ένα από τα ερευνητικά εργαστήρια του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας, της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου.

Ιδρύθηκε το 1981 (Π.Δ.573/1981). Λειτούργησε το 1983 (Ένταξη στην Σχολή: Υ.Α. Β1/29/83 - Β'80).

Ο Λουδοβίκος Βασενχόβεν, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, ήταν ο πρώτος διευθυντής του Εργαστηρίου μέχρι το 2005. 

 

Από το 2005 κι έπειτα το εν λόγω εργαστήριο, διευθύνεται από την Κα Σοφία Αυγερινού - Κολώνια, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Σχετικά πεδία γνώσης:
Χωροταξία, χωρικός σχεδιασμός, χωρική ανάπτυξη, αειφόρος ανάπτυξη του χώρου, τοπική ανάπτυξη, τουρισμός και χώρος, ανάπτυξη πόλεων, ιστορικά κέντρα πόλεων, αστικός προγραμματισμός, θεωρίες σχεδιασμού. 

Σχετικά Μαθήματα:

Προπτυχιακά:

Χωροταξικός σχεδιασμός,
Πολεοδομία,

Ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Πόλεων.


Μεταπτυχιακά:

Γεωγραφικές δυναμικές και σύγχρονοι μετασχηματισμοί του Ελληνικού χώρου.

Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας.

Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο - Δίκαιο του Περιβάλλοντος.


Το προϊόν του ερευνητικού έργου έχει τροφοδοτήσει επανειλημμένως την διδακτική δραστηριότητα του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας και την ερευνητική δραστηριότητα υποψηφίων διδακτόρων και σπουδαστών / -τριών που εκπονούν διπλωματικές εργασίες, τόσο στο ΕΜΠ, όσο και σε άλλα ΑΕΙ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, February 24, 2014