Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης
6/3/2020
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης : Υλοποιηθέντα Ερευνητικά Προγράμματα

Υλοποιηθέντα Ερευνητικά Προγράμματα

Από το 1985 υλοποιήθηκαν 39 ερευνητικά προγράμματα

Υλοποιηθέντα Ερευνητικά Προγράμματα  (υποσελίδες)

Με φορείς του Εξωτερικού ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ • Τhe Compendium of Spatial Planning Systems and Policies, Ερευνητικό έργο Γ.Δ. ΧVI Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γενικοί ανάδοχοι : Chesterton και University of the West of England (1994-97). Ο τότε Διευθυντής του Εργαστηρίου Καθηγητής Λ. Βασενχόβεν ήταν υπεύθυνος για το τμήμα του ερευνητικού έργου που αφορά στην Ελλάδα και συγγραφέας του τόμου για την Ελλάδα (The EU Compendium of Spatial Planning Systems and Policies: Greece, European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2000, ISBN 92-828-2692-9). • Μanagement Across Levels of Government, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Ο τότε Διευθυντής του Εργαστηρίου Καθηγητής Λ. Βασενχόβεν ήταν ο συντάκτης του κεφαλαίου για την Ελλάδα στην σχετική έκδοση του ΟΟΣΑ (1995). • Sustainability through Spatial Planning: An examination of the capacity of spatial planning systems in Europe to develop and implement policy for sustainability, Πρόγραμμα της Γ.Δ. ΧΙΙ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 1998 - 2000. Μετείχαν πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα 7 χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Συντονιστής: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αγγλίας.
Με Ελληνικούς φορείς 1. Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη του Χώρου του Αεροδρομίου του Ελληνικού». Οργανισμός της Αθήνας, 2007. Επιστημονικός υπεύθυνος: Σ. Αυγερινού – Κολώνια. Βασικός ερευνητής και σύνταξη εκθέσεων: Λ. Βασενχόβεν. 2. Η οικοτοπιακή προσέγγιση ως μέσο ανάδειξης της ταυτότητας των αστικών μετακινήσεων: Μια διεπιστημονική συμβολή στην αστική οικοανάπτυξη. ‘Εργο στο πλαίσιο της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας – Γαλλίας (συνεργασία με Εργαστήριο “Image et Ville” Πανεπιστημίου Louis Pasteur Στρασβούργου), Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, 2005 – 2007. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν. 3. Governance of Territorial and Urban Policies from EU to Local Level. Πρόγραμμα ESPON 2.3.2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2004 - 2006. Μετείχαν 17 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, περιλαμβανομένου του ΕΧΟΑ/ΕΜΠ. Γενικός συντονιστής: Πανεπιστήμιο Valencia. Επιστημονικός υπεύθυνος Ελληνικής ομάδας και μέλος της συντονιστικής ομάδας του έργου: Λ. Βασενχόβεν. 4. Μεθοδολογία ανάπτυξης τουρισμού ήπιας μορφής – Πιλοτική εφαρμογή στην περιοχή του Δήμου Μανταμάδου Λέσβου. Δήμος Μανταμάδου: 2002-04. 5. Προσέγγιση του περιαστικού χώρου ως χωροταξικής κατηγορίας με βάση την τοπιο-οικοσυστημική θεώρηση. Πρόγραμμα ενίσχυσης βασικής έρευνας έτους 2001 (Πρόγραμμα «Θαλής»), Ε.Μ.Πολυτεχνείο, 2001 – 04. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν. 6. Εναρμόνιση των συστημάτων σχεδιασμού του χώρου με τις κατευθύνσεις πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ και διασυνοριακή συνεργασία: Η περίπτωση Ελλάδας και Βουλγαρίας. ΥΠΕΧΩΔΕ / Πρόγραμμα DAC (Development Assistance Committee) του ΟΟΣΑ, 2000 – 2002. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν. 7. Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπλασης και ανάπτυξης Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο δυτικό τμήμα του Αεροδρομίου Ελληνικού και στην παράκτια έκταση Αγίου Κοσμά και ανάπλασης της παραλιακής ζώνης μέχρι τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου. Οργανισμός της Αθήνας, 2000 – 2001. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν. 8. Χωροταξικό πρόγραμμα ρυθμίσεων, έργων και δράσεων για την αειφόρο διαχείριση υδατικών πόρων στα Βόρεια Δωδεκάνησα. ΥΠΕΘΟ / Πρόγραμμα INTERREG IIC, 1999- 2001 (Συνδιεύθυνση προγράμματος: Καθηγητές Γ. Τσακίρης και Λ. Βασενχόβεν). 9. Sustainability through Spatial Planning: An examination of the capacity of spatial planning systems in Europe to develop and implement policy for sustainability (SPECTRA). Πρόγραμμα της Γ.Δ. ΧΙΙ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 1998 – 2000. Μετείχαν πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα 7 χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μεταξύ των οποίων το ΕΧΟΑ/ΕΜΠ. Συντονιστής: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αγγλίας. Επιστημονικός υπεύθυνος Ελληνικής ομάδας: Λ. Βασενχόβεν. 10. Σχεδιασμός Αναδιοργάνωσης και Μετεγκατάστασης των Διαμεταφορικών Επιχειρήσεων Περιοχής Ελαιώνα. Πανελλήνια Ενωση Εθνικών Διαμεταφορέων, 1998-99. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν. 11. Διαχείριση περιοχών ανάπλασης και οργάνωση φορέα ανάπτυξης : Περίπτωση Ελαιώνα. Οργανισμός της Αθήνας, 1997 – 99. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν. 12. Κριτική θεώρηση των διαδικασιών χωροταξικού σχεδιασμού. ΓΓΕΤ, 1996 – 2000. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν. 20. Ο ρόλος των διευθύνσεων χωροταξίας και περιβάλλοντος των νέων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. ΥΠΕΧΩΔΕ, 1996 – 99. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν. 13. Ανάπτυξη αγροτικών περιοχών με διαρθρωτικά προβλήματα : Η περιοχή της Κατούνας Αιτωλοακαρνανίας. Συμβούλιο Περιοχής Κατούνας, 1996 – 98. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν. 14. Τοπική ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία : Η περιοχή της Βόνιτσας. Δήμος Βόνιτσας, 1995 - 98). Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν. 15. Managing Across Levels of Government. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης: 1995-97. Συμμετοχή Λ. Βασενχόβεν σε διεθνή ομάδα έργου του ΟΟΣΑ. 16. Σχέδιο ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού : Η περίπτωση του Δήμου Αθηναίων. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, 1995 -1996. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν. 17. Επεκτάσεις αστικών περιοχών και ρόλος του κράτους. Γεν. Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, 1994 - 99. Στην συντονιστική ομάδα μετείχε και ο διευθυντής του ΕΧΟΑ Λ. Βασενχόβεν. 18. Ανάλυση αστικών βιομηχανικών ζωνών και μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων : Η περίπτωση του Ελαιώνα της Αθήνας. Οργανισμός Αθήνας, 1994 -1995. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν. 19. The European Union Compendium of Spatial Planning Systems and Policies. Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 1993-98. Συμμετοχή Λ. Βασενχόβεν σε πρόγραμμα που συντόνισαν η εταιρεία Chesterton και το Πανεπιστήμιο West of England. 20. Μετεγκατάσταση πληθυσμού σε ημιμόνιμα καταλύματα μετά από σεισμό: πολεοδομικές παράμετροι, κοινωνικές επιπτώσεις και τεχνολογία βιομηχανικής παραγωγής μονάδων κατοικίας. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας: 1993-95. 21. Πολεοδομική Οργάνωση και Ανάπλαση Περιοχής Ελαιώνα στην Αθήνα. Δήμος Αθήνας, 1992. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν. 22. Εφαρμογή μεθοδολογίας ανωτέρω προγράμματος σε εμπορική περιοχή Δήμου Αθήνας. Δήμος Αθήνας, 1992. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν. 23. Εκτίμηση της πυρικής διακινδύνευσης των δασικών εκτάσεων και αντιπυρικός / χωροταξικός σχεδιασμός πρόληψης-ετοιμότητας. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 1991-1994. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν. 24. Καταγραφή και Βιωσιμότητα των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων του Ελαιώνα, Σύνδεσμος Δήμων περιοχής Ελαιώνα Αθήνας, 1991-1992. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Μαρκάτος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Το ΕΧΟΑ, με συντονιστή τον Λ. Βασενχόβεν, μετείχε ισότιμα στο πρόγραμμα. 25. Πρόγραμμα ανάπτυξης Βάσης Πολεοδομικών και Χωροταξικών Δεδομένων Νομού Αττικής. Υπουργείο Παιδείας, 1988-1992. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν. Συνδιεύθυνση με Δ. Γεωργουλή. 26. Ανάλυση της τρωτότητας και αντισεισμικός σχεδιασμός πρόληψης σε ευρύτερες αστικές περιοχές και πολεοδομικές ενότητες μικρής κλίμακας. Γενική Γραμματεία 'Ερευνας και Τεχνολογίας 1988-1991. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν. 27. Προπαρασκευαστική μελέτη ολοκληρωμένης ανάπτυξης ορεινής αγροτικής περιοχής: Η περίπτωση της επαρχίας Βοϊου. Αγροτική Τράπεζα, 1986-1988. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν, με την βοήθεια της Ελ. Παναγιωτάτου. 28. Προκαταρκτική χωροταξική διερεύνηση ευρύτερης περιοχής λιγνιτικού πεδίου Μεγαλόπολης. ΥΠΕΧΩΔΕ, 1986-1988. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν. 29. Σχέσεις οικονομικού και φυσικού σχεδιασμού: Η αλληλοεπίδραση της πολιτικής πολεοδομικής αναβάθμισης αστικών περιοχών και άλλων πολεοδομικών ελέγχων και παραμέτρων με τη λειτουργία μικρών μεταποιητικών μονάδων. Γενική Γραμματεία 'Ερευνας και Τεχνολογίας, 1986-1988. Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Λ. Βασενχόβεν και Ελ. Παναγιωτάτου. 30. Προγραμματισμός και χωροθέτηση κέντρων επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο νομού. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας: 1986-1987. 31. Σχεδιασμός και οργάνωση Βιομηχανικών Πάρκων Νομού Αττικής. ΥΠΕΧΩΔΕ, 1985-1989. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Βασενχόβεν. Ερευνητικά προγράμματα ΕΜΠ με συμμετοχή ΕΧΟΑ 1. Πόλη και σεισμός. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: 1984-85. Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Καρύδης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συμμετοχή ΕΧΟΑ. 2. Αξιολόγηση του Σχεδίου Εκτροπής του Αχελώου. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: 1995. Συμμετοχή ΕΧΟΑ σε έργο ομάδας εργασίας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (συντονιστής: Καθηγητής Γ. Τσακίρης). 4. Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα – Αττική. ΥΠΕΧΩΔΕ, 2000 – 2003. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ.Γεράρδη. Συμμετείχε ο Λ. Βασενχόβεν, ως υπεύθυνος χωροταξικής ανάλυσης και σχεδιασμού. 5. Βιομηχανική δραστηριότητα σε σύγχρονες πόλεις και προσδιορισμός μέτρων και παρεμβάσεων: αναθεώρηση νομοθεσίας για την βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη στην Αττική. Υπουργείο Ανάπτυξης και ΥΠΕΧΩΔΕ: 2002. Συμμετοχή EXOA σε πρόγραμμα Σχολής Χημικών Μηχανικών (συντονιστής: Καθηγητής Ν. Μαρκάτος).