Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης
6/3/2020
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης : Οργάνωση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης

Οργάνωση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης  (υποσελίδες)

Οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης 1. Πρόγραμμα επιμόρφωσης συμβούλων τοπικής ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1986-87. Διεύθυνση προγράμματος: Λ. Βασενχόβεν. 2. Πρόγραμμα επιμόρφωσης ανέργων επιστημόνων με θέμα "Εθνική και Κοινοτική Πολιτική και Προγράμματα για την Ανάπτυξη των Ελληνικών Αστικών Κέντρων με την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης". Υπουργείο Εργασίας και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 1991. Διεύθυνση προγράμματος: Λ. Βασενχόβεν.