Lectures 2004
8/16/2022

Lectures 2004

Academic Year2004
Lesson DescriptionDetailed study and documentation of a topic, chosen by the students from the syllabus of the Departments.

Lectures 2004  (sub-pages)

[Not yet translated] Σύγχρονα παραδείγματα. Κατηγοριοποίηση, σύγκριση. Χρήσεις, μορφές, σχέση με τόπο.
[Not yet translated] Έξι κατοικίες του Shigeru Ban με μεταβλητά εξωτερικά και εσωτερικά όρια.
[Not yet translated] Παρουσίαση των συνηθέστερων οικοδομικών υλικών και των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
[Not yet translated] Μια αναδρομή στην πορεία του σημαντικότερου καλλιτέχνη του εικοστού αιώνα και πώς επιρρέασε και οδήγησε τη μοντέρνα τέχνη μέχρι και την εποχή μας.
[Not yet translated] Η ζωή και το έργο του γνωστού Έλληνα αρχιτέκτονα του μεσοπολέμου και γενάρχη της ελληνικής αρχιτεκτονικής.
[Not yet translated] Η μνημονική διεργασία ως παράγοντας μορφοποίησης της αρχιτεκτονικής σύνθεσης μέσα από τα ανάλογα παραδείγματα.
[Not yet translated] Το "π(αι)δίον δράσεων" είναι ένας τόπος δραστηριοτήτων για παιδιά που συνδυάζει την εκπαίδευση με το παιχνίδι. Ταυτόχρονα είναι ένα πεδίο δράσης ανοιχτό στην πόλη, μία χειρονομία για τον αστικό ιστό της Αθήνας. Ανήκει στο σχολικό πρόγραμμα αλλά θα μπορούν να το επισκέπτονται ανεξάρτητα μικροί και μεγάλοι. Η μάθηση γίνεται εμπειρία και ευχαρίστηση και τα παιδιά συμμετέχουν με όλες τους τις αισθήσεις σε μία διαφορετική διαδικασία διαπαιδαγώγησης.
[Not yet translated] Ο κοινωνικός διαχωρισμός στην πόλη. Παραδείγματα από γαλλικές πόλεις, Αθήνα και Μπογκοτά.
[Not yet translated] Οι κατοικίες με ξύλινο σκελετό στην Ελλάδα. Αναδρομή στις παραδοσιακές ξύλινες κατασκευές. Περιγραφή της κατασκευής κατοικίας από ξύλινο ελαφρύ-πυκνό σκελετό, θέση της ξύλινης κατοικίας στην Ελλάδα, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα/προοπτικές.
[Not yet translated] Ανάλυση της μορφής του έργου του Τάκη Ζενέτου, προσδίδοντάς της τις ιδιότητες του ορίου, με σκοπό να διευκρίνιστεί η έννοια της ασάφειας στη μορφή, που στην αρχιτεκτονική προέρχεται και εξυπηρετεί απευθείας την κοσμοθεωρία του για την ενοποίηση του περιβάλλοντος.
[Not yet translated] Α: Γιατί επιλέγεται η λύση της τεχνητής βαρύτητας και πώς επιτυγχάνεται. Β: Οι ιδιαιτερότητες του χώρου. Γ: Η θέση της αρχιτεκτονικής. Δ: Εργαλεία χειρισμου ιδιαιτεροτήτων, αντίληψη-αρχέτυπα. Ε: Λύσεις για το νέο περιβάλλον. ΣΤ: Εφαρμογή στο μοναδιακό τμήμα συνθετικής αρχιτεκτονικής διαδικασίας στο αρχιτεκτονικό δωμάτιο.
[Not yet translated] Παραδοσιακές και εφήμερες κατασκευές στον ελλαδικό χώρο.
[Not yet translated] Μέσα από το παράδειγμα των αρχαιολογικών χώρων της Λήμνου καταγράφεται η σημερινή κατάσταση των μνημείων. Παραδείγματα επεμβάσεων ανά τον κόσμο συνθέτουν το "παζλ" της σημερινής κατάστασης-ακαταστασίας των αρχαιολογικών χώρων.
[Not yet translated] Γενικά για την προσευχή στο Ισλάμ. Ανάγκες προσευχής και πως εκφράζονται στο χώρο του τζαμιού. Τζαμιά των Αράβων (Μωάμεθ, Ομαϊάδες, Αββασίδες). Τζαμιά των Τούρκων (Από Σελτζούκους μέχρι 16ο αι.)
[Not yet translated] Το τεύχος περιλαμβάνει ιστορική αναδρομή για τον τρόπο που το φυσικό φως εισέρχεται στα κτίρια και ιδιαίτερα σε εκθεσιακούς χώρους. Περιλαμβάνει 14 παραδείγματα μουσείων με φυσικό φως από την οροφή στους χώρους έκθεσης από όλο τον κόσμο. Τέλος γενικά συμπεράσματα από την πορεία της μελέτης.
[Not yet translated] Αναπτύσσονται οι τρόποι χρήσης υπολογιστή στην τέχνη, αλγοριθμικές και μη αλγοριθμικές μέθοδοι, generative art, interactive art.
[Not yet translated] Περιγράφεται η οικειότητα του χώρου της κατοικίας, αναλύοντας τις σχέσεις δημιουργού της και χρήστη της. Αναλύεται επίσης το παράδειγμα της ευελιξίας στην κατοικία σαν μια προσχεδιασμένη προς οικειοποίηση μορφή, από τον αρχιτέκτονα για το χρήστη.
[Not yet translated] Πως το φως επηρρεάζει τη ζωή μας και πόσο απαραίτητο είναι στην αρχιτεκτονική και την πολεοδομία. Μέθοδοι φωτισμού. Αρχές φωτιστικού σχεδιασμού εξωτερικών χώρων, όψεων και εσωτεςρικών χώρων.
[Not yet translated] Νέα συστήματα και προσεγγίσεις για μια πιο ευέλικτη-ελαστική κάτοψη. Η χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογικών κατασκευαστικών μεθόδων.
[Not yet translated] Η έλευση της μοντέρνας αρχιτεκτονικής στην Κύπρο γίνεται μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο. Η ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960 θα δημιουργήσει τις συνθήκες για καθολική επικράτηση της μοντέρνας αρχιτεκτονικής που θα κινηθεί στα πλαίσια του διεθνούς στυλ. Θα δημιουργηθεί την περίοδο αυτή ένα συνεκτικό ύφος. Η τουρκική εισβολή θα κλείσει την περίοδο το 1974.
[Not yet translated] Με αφορμή την πλατεία Αβησσυνίας διατυπώνονται κάποιες σκέψεις και ερωτήματα που μας δημιουργήθηκαν σε σχέση με τον δημόσιο χώρο, τις χαοτικές εντυπώσεις που μας δίνει και την τάξη που μπορεί να εμπεριέχει. Αναγνωρίζεται σε αυτόν η ύπαρξη μιας πολυπλοκότητας την οποία επαναπροσδιορίζουμε και προσπαθούμε να αποκαλύψουμε. Στη συνέχεια γενικεύουμε τα συμπεράσματά μας στον ευρύτερο δημόσιο χώρο της Αθήνας και θέτουμε ερωτήματα ως προς το πώς μπορεί να λειτουργήσει ο αστικός σχεδιασμός στην πόλη.
[Not yet translated] Είναι μια προσέγγιση των τεσσάρων αυτών εννοιών του ήχου, του λόγου, του χρόνου και του χώρου με αφετηρία τις τρεις πρώτες προτάσεις του "Lecture on nothing" του John Cage (1959) σε μια ανάλυση και προσπάθεια προσδιορισμού του "τίποτα".
[Not yet translated] Εισαγωγή: ορισμός διαφήμισης, η εντολή της διαφήμισης στη μεταμοντέρνα εμπειρία, η δύναμη της εικόνας, η χρήση της φωτογραφίας και της μηχανικής αναπαραγωγής στη διαφήμιση. Η διαφήμιση οικειοποιείται την τέχνη στην ελαιογραφία, στο διάλογο με pop art, στη σχέση με happening, στη σχέση με video art. Η σχέση διαφήμισης με την εμπειρία του χώρου είναι ο χώρος στη διαφήμιση, η διαφήμιση στο χώρο, η αρχιτεκτονική λειτουργώντας σαν διαφήμιση.
[Not yet translated] Εισαγωγή στην έννοια του τόπου. Φιλοσοφία και αρχές σχεδιασμού των αρχιτεκτόνων Α. Κωνσταντινίδη, Ed. Souto de Moura, J. Utzon. Συγκριτική ανάλυση και συμπεράσματα των κατοικιών: κατοικία στην Ανάβυσο του Α. Κωνσταντινίδη, κατοικία στο Moledo της Πορτογαλλίας του Ed. Souto de Moura, κατοικία στη Μαγιόρκα της Ισπανίας του J. Utzon. Κοινό στοιχείο η θέα στη θάλασσα και η σχέση με το τοπίο.
[Not yet translated] Μια σχέση μεταξύ του αστικού χώρου και κοινωνικών δομών. Προσέγγιση στο θέμα της πολυπολιτισμικότητας στην Αθήνα.
[Not yet translated] Επιχειρείται ένας ορισμός του τι είναι θαλασσινό τοπίο και πως αυτό συντίθεται μέσα σε μια "κατασκευή της μνήμης. Το όριο, το μεταβατικό ενδιάμεσο, η θάλασσα και η Μεσόγειος είναι τα πεδία διερεύνησης, ενώ ο αρχιτέκτονας, ο πολεοδόμος, ο ζωγράφος, ο χαρτογράφος και ο αφηγητής είναι οι παραγωγοί της μνήμης.
[Not yet translated] Σε μια κοινωνία της εικόνας, η εικόνα της αρχιτεκτονικής αυτονομείται από το περιεχόμενό της. Τα νέα μέσα (διαδίκτυα, εικονική πραγματικότητα) και τα νέα σχεδιαστικά προγράμματα, βοηθούν σε παραγωγή εικόνων εντυπωσιακών και πρωτότυπων με ταχύτητα και σχετική ευκολία. Η πραγματικότητα αυτή οδηγεί σε διάφορες πολιτικές αυτονόμησης της εικόνας, είτε λόγω επικοινωνιακής πολιτικής είτε λόγω καλλιτεχνικής έκφρασης.
[Not yet translated] Τα Τίρανα είναι μία πόλη σε μετάβαση. Παρουσιάζεται η πολεοδομική ανάπτυξη της πόλης με άξονα την περίοδο 1990-2004 και αναφορές στο παρελθόν και στην κοινωνία της χώρας.
[Not yet translated] Εναλλακτική φύτευση πάνω στα κτίρια. Επίδραση του πρασίνου (σε επαφή με το κτίριο) στο μικροκλίμα του κτιρίου και της πόλης. Τα φυτά ως δομικό υλικό. Παραδείγματα σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Αμιγώς φυτικές κατασκευές.
[Not yet translated] Ανάγνωση των χώρων κατανάλωσης και της σχέσης τους με την πόλη. Μια ανάγνωση επηρεασμένη από τις περηπλανήσεις του Πλάνητα του Μπωντλαίρ όπως τον παρουσιάζει αργότερα ο Μπέντζαμην.
[Not yet translated] Πώς η παρατήρηση της φύσης έχει επηρεάσει τον αρχιτέκτονα Calatrava στον τρόπο με τον οποίο συνθέτει τα κτίρια και τις γέφυρές του. Ποιές μορφές "παίρνει" από τη φύση και τις ενσωματώνει στα κτίριά του.
[Not yet translated] Η σημασία των παιχνιδιών για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών είναι μεγάλη. Σαν τέτοια παιχνίδια παρουσιάζονται τα κατασκευαστικά, αποτελούνται από τυποποιημένα-ταξινομημένα κομμάτια. Η ιστορία αλλά και τα υλικά τους, διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες της κάθε εποχής. Ετσι τα υλικά που συναντάμε είναι το ξύλο, η πέτρα, το μέταλλο, το χαρτί και το πλαστικό, αλλά και ψηφιακά αντίστοιχα παιχνίδια που παρουσιάζονται μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σε κάποια πανεπιστήμια έγινε προσπάθεια, μέσω αυτών των παιχνιδιών, να διδαχθεί η αρχιτεκτονική σύνθεση. Συγκεκριμένα η σχέση που έχουν με την αρχιτεκτονική είναι πολύπλοκη-κυκλική και συνεχής, καθώς επηρρεάζονται στα έργα μεγάλων αρχιτεκτόνων όπως ο F.L. Wright, ο C. Eames, ο Κανδύλης, ο R. Eisenmann, ο R. Venturi, ο N. Foster ή οι Herzog και de Meuron.
[Not yet translated] Η λειτουργία της όρασης - η βιολογία του χρώματος - το ηλιακό φάσμα - τα χαρακτηριστικά του χρώματος - η ψυχολογική επίδραση του χρώματος - το χρώμα στην πόλη - ευρύτερη αναφορά (Ευρώπη - Αμερική) - αναζητώντας το χρώμα στην ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική - το χρώμα της Αθήνας - το πράσινο στην πόλη - αστικός εξοπλισμός - κινητό και σταθερό χρώμα - το χρώμα της διαφήμησης - εικαστικές παρεμβάσεις.
[Not yet translated] Αρχικά εξετάζονται τα χρώματα και οι ιδιότητες τους. Στη συνέχεια αναλύεται ο ρόλος τους στην αρχιτεκτονική. Ακολουθεί η περιγραφή της Μεξικάνικης παράδοσης και η ανάλυση μιας σειράς έργων του Μεξικανού αρχιτέκτονα R. Legorreta.
[Not yet translated] Αντισεισμικές κατασκευαστικές τεχνικές στη Ρωμαϊκή και τη Βυζαντινή οικοδομική. Ο πόλος τους ως αφετηρία για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης αντισεισμικής αντίληψης από τους αρχιτέκτονες.
[Not yet translated] Σε μια προσπάθεια να διακρίνουμε τις επιρροές που δέχεται η σύγχρονη αρχιτεκτονική από το πεδίο των εικαστικών τεχνών, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στην εννοιολογική τέχνη. Σημείο εκίνησης αποτελεί η ανάγνωση των γενικών τάσεων που αναπτύχθηκαν στο χώρο της. Για κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε αρχικά στη μορφή του Marcel Duchamp, καθώς οι αναζητήσεις του για την έννοια τέχνη αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη ολόκληρου του εννοιολογικού κινήματος. Έχοντας αποσαφηνίσει την εννοιολογική τέχνη προχωράμε στην αναζήτηση θεωριτικών και πρακτικών προεκτάσεων της στην αρχιτεκτονική. Ένα παράδειγμα αποτελεί το έργο των Herzog and deMeuron και ιδιαίτερα το πρόσφατο κτίριο τους Laban Dance Center.
[Not yet translated] Εφήμερη αρχιτεκτονική μπορεί να είναι ένα κτίριο, ένα τοπίο, κάθε ανθρώπινα κατασκευασμένο περιβάλλον που δημιουργείται για περιορισμένο χρόνο, παρόλο που η επίδρασή του μπορεί να συνεχιστεί για πολύ περισσότερο. Με την ταχύτητα που εξελίσσεται η σύγχρονη ζωή, ο σημερινός άνθρωπος βιώνει μια καθημερινότητα διαρκούς αλλαγής σε όλα όσα παλαιότερα θεωρούσε σταθερά. Οι ραγδαίες μεταβολές που συμβαίνουν καθημερινά στον τεχνολογικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα έχουν αποτέλεσμα την αδυναμία πρόβλεψης των μελλοντικών αναγκών αλλά και των διαθέσιμων μέσων για την αντιμετώπισής τους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η αξία της μονιμότητας θα πρέπει να αποδεικνύεται και όχι να θεωρείται δεδομένη. Η εφήμερη αρχιτεκτονική μπορεί να αποτελέσει το στοιχείο ανανέωσης του μόνιμου μέσα από μια δυναμική συμβιωτική σχέση μόνιμου και εφήμερου.
[Not yet translated]  
[Not yet translated] Στη διάλεξη αυτή γίνεται ανάλυση της σχέσης της αρχιτεκτονικής με τη διαφήμιση. Η σχέση αυτή από εξωτερική (χωρική) έγινε εσωτερική. Η αρχιτεκτονική καλείται, μέσα από την διαφήμιση να παίξει έναν ρόλο συμβολικό. Διαμεσολαβεί ανάμεσα στο προϊόν και τον καταναλωτή. Γίνεται μια ανάλυση της διαφημιστικής εικόνας και προσπάθεια δημιουργίας μιας μεθόδου σε σχέση με το πως διαχειρίζεται η διαφήμιση την αρχιτεκτονική.
[Not yet translated] Πρόκειται για έναν εναλλακτικό χώρο τέχνης στην κλειστή όχθη του ποταμού Ljubljanica στη Ljubljana της Σλοβενίας. Η μελέτη είναι θεωρητική, πραγματοποιήθηκε από τον αρχιτέκτονα Χρήστο Παππούλια και πραγματεύεται τη σχέση της σύγχρονης τέχνης με την πόλη και τον κάτοικο, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια του "μουσείου" σήμερα.
[Not yet translated] Στο πρώτο μέρος μελετούνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καθιερώθηκαν ως πρότυπα κτίρια γραφείων οι ουρανοξύστες, οι τεχνολογίες που επέτρεψαν την ανέργεσή τους και οι λόγοι που τους έκαναν τόσο δημοφιλείς ως κτίρια. Το δεύτερο μέρος ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο εισάγωνται οι ουρανοξύστες συγκεκριμένα στις ευρωπαϊκές πόλεις σε πολεοδομικό επίπεδο και γίνεται αναφορά σε κάποια προγράμματα ανοικοδόμησης περιοχών τα οποία προβάλλονται από τον συγκεκριμένο τύπο κτιρίου, ενώ στο τρίτο μέρος μελετάται ειδικότερα ο ουρανοξύστης ως κτιριακή μονάδα και αναλύονται οι στρατηγικές που οι αρχιτέκτονες ανπτύσουν για να είναι ουσιαστικός και θετικός ο αντίκτυπος του στους χρήστες αλλά και στην πόλη. Παράρτημα: η εξέλιξη του επιχειρηματικού κέντρου.
[Not yet translated] Παρουσίαση του φαινομένου των wagenburgen στο Βερολίνο.
[Not yet translated] Πρόκειται για μελέτη της κοινοτικής ανάπτυξης σήμερα. Ξεκινάμε με μια ιστορική αναδρομή στο χώρο της Αθήνας για να διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι. Μελετάμε την εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου δίνοντας έμφαση στον νόμο 1337/83 και μελετώντας τις προοπτικές που ανοίγονται μετά την εφαρμογή του. Συγκεκριμένα μελετάμε ένα τμήμα της περιοχής των Βριλλησίων που εντάχθηκε με αυτόν τον νόμο, κάνοντας μια δημοσκόπηση στους κατοίκους της περιοχής. Τέλος κάνουμε μία πρόταση για κοινοτική ανάπτυξη στη συγκεκριμένη περιοχή λαμβάνοντας υπόψη μας παραδείγματα από τον διεθνή χώρο που έχουμε παρουσιάσει προηγουμένως.
[Not yet translated] Περιγραφή της οργάνωσης του χώρου των Τσιγγάνων σε σχέση με την κοινωνική τους δομή. Η σχέση του ευφήμερου με τις δομές των κελυφών, ο τρόπος αντιμετώπισης της υπαίθρου ως ζωτικό παράγοντα διαμόρφωσης κοινωνικής συμπεριφοράς και μελέτη-περιγραφή συγκεκριμένων περιπτώσεων.
[Not yet translated] Η διάλεξη διερευνά τη μεταβολή στη σχέση με τον τόπο, που συμβαίνει με την αναγωγή της προοπτικής εικόνας σε ακριβή εικόνα του κόσμου. Διερευνώνται οι κοινωνικές και πολιτισμικές παράμετροι αυτής της μεταβολής και παρουσιάζεται η κριτική που ασκεί η σύγχρονη τέχνη- και κυρίως το μοντέρνο. Αυτή αφορά την επαναφορά της μετοχής στον τόπο, και την αποκατάσταση της πνευματικής του διάστασης.
[Not yet translated] Η διάλεξη πραγματεύεται τις μεταλλάξεις του θεατρικού χώρου στις αρχές του 20ου αιώνα. Γίνεται παράλληλα αναφορά στις επιρροές από το χώρο της φιλοσοφίας και της κοινωνίας έως την επιστήμη και την τέχνη.
[Not yet translated] H αντιμετώπιση του ζητήματος της Επανάχρησης στο Βέλγιο μέσα από 7 σύγχρονες επεμβάσεις της τελευταίας δεκαετίας.
[Not yet translated] Αρχιτεκτονική αισθημάτων. Είναι μουσείο για την εβραϊκή ζωή και συμβολή στην γερμανική ιστορία το οποίο κινείται σε ένα καθαρά συμβολικό επίπεδο.
[Not yet translated] Aναλύθηκε το μέταλλο ως στοιχείο στον φέροντα οργανισμό (φ.ο.) αντιπροσωπευτικών κατοικιών από το εξωτερικό αλλά και την Ελλάδα από πλευράς λειτουργείας, αισθητικής και μορφής. Η κατηγοριοποίηση σε 4 χρονολογικές ενότητες διασαφηνίζει την εξέλιξη του μεταλλικού φ.ο. από τους πειραματισμούς του μεσοπολέμου έως την ένταξή του στη σύγχρονη σχεδιαστική λογική. Διότι η υλοποίηση της αρχιτεκτονικής σκέψης προϋποθέτει γνώση των υλικών ώστε η χρήση τους να εξυπηρετεί τις εκάστοτε λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες.
[Not yet translated] Λεπτομερειακή μελέτη για τις μεθόδους έκφρασης και γλώσσας του κινηματογράφου μέσω της αναλυτικής διαδικασίας μέσω της ταινίας "Τρέξε Λόλα, Τρέξε".
[Not yet translated] Αρχικά αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η αντίληψη καθώς περπατούμε στο χώρο της πόλης. Μέσω της δράσης μας ο χώρος της πόλης και ο χρόνος του περιπατητή συνενώνονται σε μια υπέρ-επιφάνεια. Ως ιδιότητες του χρόνου μέσα στο χρόνο του περπατήματος (έλξη από τοπόσημο, κίνηση πάνω σε μεγάλη γράμμη ή κίνηση εντός περιοχής), οι ιδιότητες με τη διαβάθμηση τους ορίζουν με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά το αντιληπτικό σχήμα που συγκροτείται από την εμπειρία μας.
[Not yet translated] Περιήγηση μέσα από κείμενα στο χώρο της σχέσης με τον άλλο, μέσα στο λόγο της ευρωπαϊκής νεωτερικότητας. Εξαγωγή διακριτών στάσεων έναντι του κατ'εξοχήν άλλου για την Ευρώπη της Ανατολής. Δυτική όχθη / ταξιδιωτικά κείμενα 19ου αι. / δύο εκφράσεις του Le Corbusier. Μέσα από μια μετακινημένη προοπτική η αναζήτηση μίας εισόδου στη λογική της σχέσης με την ετερότητα.
[Not yet translated] Αφορά τις πλατείες σε σχέση με το χώρο, το πολιτισμικό περιβάλλον, τις δραστηριότητες τον χρόνο. Στόχος είναι να δούμε κατά πως οι πλατείες αναλαμβάνουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των κατοίκων, Ελλήνων-αλλοδαπών και πως οι ίδιοι χρησιμοποιούν τους χώρους αυτούς και με ποιους τρόπους. Εικόνες, πειράματα, ερμηνείες. Μελέτη περίπτωσης: πλ. Καλλιγά, Αγ. Ανδρέα, Αγ. Γεωργίου, Κλαθμώνος, Κουμουνδούρου. Συμπεράσματα για τον σχεδιασμό στην πόλη και τις αστικές "παρεμβάσεις".
[Not yet translated] Η μελέτη της συλλογικής μνήμης στο χώρο έγινε με αφορμή την πόλη της Αμμοχώστου, λόγω του χαρακτηριστικού γεγονότος της εγκατάλειψης και στη συνέχεια της περίφραξης της. Συνδέσαμε δε τη συλλογική μνήμη με τη βιωματική εμπειρία στο χώρο, εφόσον ο κτισμένος τόπος είναι το κατ'εξοχήν δοχείο που συγκεντρώνει τα στοιχεία μη "λήθης", αυτά που συγκρατεί η μνήμη.
[Not yet translated] Η Αθήνα συνεχώς μεταλλάσσεται. Κάτι γκρεμίζεται και κάτι νέο κτίζεται. Πολλές φορές συναντάμε κενά στον αστικό ιστό. Κενά με ίχνη, με ιστορική μνήμη, με χρώματα... κενά με περιεχόμενο, φορείς μιας άλλης εποχής.
[Not yet translated] Προσέγγιση του θαλάσσιου μετώπου και προσδιορισμός του ως κενό στον αστικό ιστό της πόλης. Ορίζεται το αστικό κενό και στα παραδείγματα διερευνούνται οι λόγοι που τα περιγράφουν ως κενά, ενώ σχολιάζονται και οι μελέτες απόπειρες πλήρωσης του κενού τους.
[Not yet translated] Γίνεται μια ιστορική αναδρομή της ιστορίας του κτιρίου πολυκατοικίας στην Ελλάδα, με έμφαση στην Αττική. Μέσω της αναδρομής αυτής εντοπίζονται οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν στην ανέγερση των πολυκατοικιών και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια διατύπωσης των παραμέτρων σχεδιασμού αστικής πολυκατοικίας (τα δεδομένα του προβλήματος) σε κεφάλαια: 1. Συνθετικά δεδομένα. 2. Προσανατολισμός. 3. Στοιχεία Ενεργειακού σχεδιασμού. 4. Δίκτυα. 5. Ανθρωπομετρικά στοιχεία. 6.Νομοθεσία.
[Not yet translated] Προβληματισμοί γύρω από την πρακτική για ένα σπίτι στη Σύμη (επανάχρηση).
[Not yet translated] Διερεύνηση της σχέσης της τέχνης της μουσικής και της αρχιτεκτονικής στο έργο του Ιωάννη Ξενάκη.
[Not yet translated] Η εργασία αυτή επιχειρεί να διερευνήσει το αποτέλεσμα που έχει η ρήξη του χρονολογικού τρόπου αφήγησης στην αισθητική και παράλληλα στη χωρική εμπειρία. Μια ταινία, ένα κτίριο-μνημείο και ένα μυθιστόρημα στα οποία η ανάγνωση δε γίνεται μέσα από γραμμικές διαδρομές και η ανασύνθεση της πλοκής παραμένει περιττή.
[Not yet translated] Η χρήση των υλικών, η ιστορία των τεχνικών από την Αίγυπτο μέχρι σήμερα. Παραδείγματα, κατασκευές από προηγμένα υλικά. Η επιρρόη των υλικών του 21ου αιώνα στην αρχιτεκτονική μορφή. Τα παραδειγματά HIGH-TECH.
[Not yet translated] Μια αναφορά σε έννοιες που εμπεριέχουν και μοιάζουν να υποδηλώνουν την άρνηση σαν εργαλεία της αρχιτεκτονικής. Εκ των μια κριτική του κατά πόσο μπορεί κυριολεκτικά η αρχιτεκτονική να υιοθετήσει αυτές τοις έννοιες και να τις προσαρμόσει στο λεξιλόγιο της. Η διάλεξη οργανώνεται σαν μια κλιμακωτή δομή αφορισμών σε τρία κεφάλαια. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι οι αφορισμοί των ορισμών του πρώτου και το τρίτο οι αφορισμοί των α-ορισμών του δευτέρου.
[Not yet translated]  
[Not yet translated] Μελέτη των χώρων απονομής της δικαιοσύνης διαχρονικά, όσον αφορά τον τρόπο έκφρασής τους, σε συνάρτηση πάντα με τις ισχύουσες κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες, θέτοντας προβληματισμούς για το ποια θα πρέπει να είναι η σχέση της κοινωνίας με τους ειδικούς αυτούς χώρους και πως αυτοί οι προβληματισμοί θα βρίσκουν τρόπο και θα παίρνουν μορφή.
[Not yet translated] Μέσα σε αυτό το τεύχος γίνεται η προσπάθεια μιας συνοπτικής απεικόνισης του έργου και της πορείας του Π. Τέτση από τη γέννηση της καλλιτεχνικής του δημιουργίας μέχρι σήμερα.
[Not yet translated] Ο Αγήνορας Αστεριάδης εμπνεύστηκε από την ύπαιθρο και το αστικό τοπίο, την ανθρώπινη φύση. Εκτός από την ζωγραφική ασχολήθηκε με την αγιογραφία, την χαρακτική και την εικονογράφηση. Στα έργα του συνυπάρχουν, η βυζαντινή μορφολογία, οι τεμαχισμοί του κυβισμού, η σωματικότητα του Leger, ο εξπρεσιονισμός κ.α. αλλά η αφωμίωση τους στο έργο του εγγυάται την ομοιογένεια.
[Not yet translated] Η Αθήνα μετά τους ολυμπιακούς αγώνες 2004. Κριτική, αντιδράσεις, εναλλακτικές προτάσεις που υπήρξαν. Πολεοδομική αξιολόγηση της εξέλιξης της αυτογραμμής του Φαληρικού όρμου.
[Not yet translated] Πρόκειται για μια κριτική προσέγγιση στο dada και αναφορά στην πορεία του κινήματος και των σημαντικότερων καλλιτεχνών και μια εμβάθυνση στον Marcel Duchamp και στα πιο ριζοσπαστικά έργα του.
[Not yet translated] Επανάχρηση - μετατροπή βιομηχανικών χώρων κυρίως για πολιτιστικές (μουσειακές) χρήσεις από κρατικούς και δημοτικούς φορείς ή από ιδιώτες και η ύπαρξη ενός δικτύου ανεξάρτητων πολιτιστικών κέντρων σε βιομηχανικά κελύφη.]
[Not yet translated] Το εικαστικό έργο του καλλιτέχνη, από την περίοδο 1988-2004. Πίνακες - αναφορές - δημοσιεύματα - άρθρα - κριτικές.
[Not yet translated] Πως επηρεάστηκε η αρχιτεκτονική του L.B. από τις αναμνήσεις που είχε από τα παιδικά του χρόνια. Οι άνθρωποι που γνώρισε, τα μέρη που πήγε και όσα είδε, πως έπαιξαν ρόλο στην δημιουργία της καλλιτεχνικής του φύσης. Περιγραφή ορισμένων έργων του.
[Not yet translated] Η πόλη διαχέεται διαρκώς με αποτέλεσμα την αναγκαιότητα σωστών και γρήγορων δικτύων (αυτοκινητόδρομοι). Οι γρήγοροι αυτοί χώροι όμως και οι υψηλές ταχύτητες φέρνουν την ανάγκη με τη σειρά τους για "αργούς" χώρους. Τι επιπτώσεις όμως έχει το γεγονός αυτό στην αρχιτεκτονική; Ποιος ο ρόλος του αρχιτέκτονα;
[Not yet translated] Στο Κερατσίνι ο επισκέπτης γίνεται μάρτυρας ενός απροσδιόριστου βιομηχανικού τοπίου. Η αποσπασματικότητα, η ασυνέχεια και το δυσανάγνωστο του χαρακτήρα της πόλης αποτελούν στοιχεία που μπορούν να ερμηνευτούν μέσω της ιστορικής μελέτης και ανάλυσης. Η ιστορία επιφύλαξε στην πόλη μεγάλες αλλαγές που αποτέλεσαν τομές στην ανάπτυξή της. Οι πρόσφυγες, ο πόλεμος, η εκβιομηχάνηση και η μετέπειτα εκβιομηχάνηση επέδρασαν καταλυτικά στην δημιουργία και την ανισόρροπη εξέλιξή της, καθορίζοντας την σημερινή εικόνα της.
[Not yet translated] Αναλύονται και περιγράφονται τα ιστορικά και πολιτικά γεγονότα που επηρέασαν την ανάπτυξη της πόλης. Ταυτόχρονα επιχηρείται η παρουσίαση της σημερινής εικόνας της πόλης.
[Not yet translated] Η σχέση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με το σχεδιασμό μοτοσυκλετών. Ιστορική αναδρομή. Οι αγώνες και η μοτοσυκλέτα. Ο μύθος του παράνομου μοτοσυκλετιστή. Συμπεράσματα για το σύγχρονο design.
[Not yet translated] Το φυσικό φως στην αρχιτεκτονική.
[Not yet translated] Διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ του παιχνιδιού και του χώρου και ειδικότερα μεταξύ βιντεοπαιχνιδιού, ψηφιακού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής.
[Not yet translated] Η διάλεξη αυτή αναφέρεται στο σεισμό που έπληξε το νησί της Λευκάδας τον Αυγουστο του 2003. Χωρίζεται σε 3 ενότητες. 1. Γενικά για την πόλη. 2. Το τοπικό ιστορικό αντισεισμικό σύστημα. 3. Αποτίμηση ζημιών-παθολογία. Όλα τα σχέδια αναφέρονται στο ιστορικό κτίριο "Ορφέας" - πλήρης αποτύπωση και κατασκευαστική ανάλυση αυτού.
[Not yet translated] Οι ολυμπιακοί αγώνες στην τέχνη της αρχαϊκής και κλασσικής εποχής. Αναζήτηση της ιστορικής εξέλιξης των αθλημάτων μέσα από τις παραστάσεις αγγείων και γλυπτών έργων. Παρουσίαση των αγωνισμάτων, τρόπος διεξαγωγής τους και πολύτιμες πληροφορίες για την συμβολή της τέχνης στην διατήρηση και εκμάθηση των πληροφοριών γύρω από τα αγωνίσματα στην αρχαία εποχή.
[Not yet translated] Προσεγγίζοντας το χώρο της πόλης μέσα από μια μη γραμμική λογική, που αποδεσμεύει από ιεραρχικούς διαχωρισμούς, οδηγούμαστε προς μια αναδιατύπωση του αστικού τοπίου ως δυναμικό πεδίο συνεργασίας. Ο χώρος του ενδιάμεσου που χαρακτηρίζεται από συνεχή μεταμόρφωση και αντίθετα, επιτρέπει τη συνύπαρξη και τη συγχώνευση διαφορετικών στοιχείων, χωρίς να εξουδετερώνει την ταυτότητα του καθενός. Οι δυναμικές που αναπτύσσονται μέσα από υβριδικές καταστάσεις αυξάνουν το βαθμό ελευθερίας με αποτέλεσμα να εξελίσσονται απρόβλεπτα γεγονότα ενισχύοντας τη διάρθρωση σχέσεων, την επικοινωνία. Ο χώρος του ενδιάμεσου εμφανίζεται ως ο χώρος των απείρων δυνατοτήτων και προσδοκιών, ένας δυνητικός χώρος. Ανοικτός στη διάδραση και προσαρμογή αποτελεί πρόσφορο έδαφος για πειραματισμό.
[Not yet translated] Στην εργασία αυτή θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα η έννοια του φυσικού φωτός σε σχέση με την αρχιτεκτονική. Επίσης θα διερευνηθεί το πώς το φυσικό φως ενέπνευσε σημαντικούς αρχιτέκτονες και οδήγησε στην εξέλιξη μιας πιο εξωστρεφούς και διαφανούς αρχιτεκτονικής.
[Not yet translated] Προσέγγιση της έννοιας "κενό" σε τομείς, όπως οι εικαστικές τέχνες, το θέατρο, η αρχιτεκτονική, η λογοτεχνία, η φιλοσοφία και η φυσική, μέσω αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων. Το "κενό" σε διάφορες ερμηνείες του.
[Not yet translated] Παρουσιάζεται η σχέση των τουριστικών κτηρίων με την κατανάλωση ενέργειας και οι επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης στο περιβάλλον. Αναλύεται το κλίμα της χώρας μας και η σχέση του με τα κτήρια. Παρουσιάζονται οι τεχνικές φυσικού δροσισμού, εξετάζεται η καταλληλότητά τους σε σχέση με το κλίμα και εξετάζονται ανάλογα παραδείγματα ξενοδοχείων. Έτσι εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τη χρήση συστημάτων φυσικού δροσισμού στις ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας μας.
[Not yet translated] Μια αναζήτηση "τρόπων" με τους οποίους η πόλη ερμηνεύεται. Μέσα από διακριτά πεδία, η πόλη ως οντότητα περιέχει πολλαπλους εαυτούς - η ταυτότητά της διαστέλλεται. Στο επίπεδο της εμπειρίας στο "τοπίο" της , η πόλη εντοπίζεται μέσα από ποιότητες μερικότητας, εσωτερικότητας, ετερότητας και επιθεμάτων. Αποτελεί ένα παλίμψηστο (κειμένων επί κειμένων) του οποίου οι εκφάνσεις (χωρικές, χρονικές) αποκαλύπτονται στιγμιαία.
[Not yet translated] Προσπάθεια διερεύνησης του ρόλου της αρχιτεκτονικής και των αποτελεσμάτων της στο σχεδιασμό μιας γέφυρας. Η λέξη "Αρχιτεκτονική" περιέχει όλη τη διαδικασία του σχεδισμού από την αρχική ιδέα ως την υλοποίηση του έργου. Σχετίζεται με τη λειτουργία της γέφυρας, με την επιλογή της θέσης, με την επιρροή και την ένταξη στο περιβάλλον, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των υλικών, με τη μορφή, την κλίμακα, την οικονομία.
[Not yet translated] Ανάλυση των μοντέλων χώρων διαμονής των ταξιδιωτών, όπως εξελίχθηκαν από το 1950 και μετά. Προσέγγιση στον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο ταξιδιώτης τους χώρους του ξενοδοχείου ιδιωτικούς και δημόσιους.
[Not yet translated] Ανάλυση τριών σταθμών σε τρία επίπεδα λειτουργικό, συμβολικό, τεχνολογικό. Αξιολόγηση των τριών παρεμβάσεων αλλά και του συνολικού δικτύου του ΗΣΑΠ. Όλων των παραπάνω προηγείται η ανάλυση του ρόλου των μέσων μεταφοράς στη σύγχρονη πόλη.
[Not yet translated] Παρουσίαση και καταγραφή κτηρίων της αποικιοκρατικής περιόδου της Κύπρου, 1878-1960. Προβληματισμοί που αφορούν στη μορφολογική τους έκφραση και ταυτόχρονη κατάταξη και ομαδοποίηση των αναφερόμενων κτηρίων σε τρεις περιόδους (1878-1914/ 1914-1939/ 1939-1960). Ανακεφαλαιώνοντας τα χαρακτηριστικά της κάθε περιόδου καταλήγουμε σε προβληματισμούς που αφορούν στο ρόλο που έπαιξε η αποικιοκρατική αρχιτεκτονική στο λαό της αποικίας, καθώς και σε ποιο βαθμό τη χρησιμοποίησαν οι αποικιοκράτες κατακτητές για να επιβληθούν.
[Not yet translated] Το θέμα πραγματεύεται το πώς θα επηρρεάσει ο κυβερνοχώρος την αρχιτεκτονική του μέλλοντος. Γίνεται μια αναφορά στις έννοιες του πραγματικού και του εικονικού και στη σχέση μεταξύ τους.
[Not yet translated] Παρουσιάζουμε 3 νεκροταφεία του 20ού αιώνα, η επιλογή των οποίων έγινε με βάση τους διαφορετικούς χειρισμούς του τοπίου. Τα αντικείμενα της μελέτης είναι το νεκροταφείο Woodland στη Σουηδία, το νεκροταφείο στη Modena της Ιταλίας και το νεκροταφείο της Igualada στην Ισπανία.