Ο κύκλος της έρευνας και η μεθοδολογία της χωρικής ανάλυσης
11/29/2020

Επικοινωνία

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, October 27, 2005
Επικοινωνία

Ιωάννης Τσουδερός, Καθηγητής ΕΜΠ

e-mail: itsou@mail.ntua.gr

τηλ. 210 7723805

fax. 210 7723819

Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, κτ. Τοσίτσα (Π), 1ος όροφος

Ημ. Εισαγωγής: 10/27/2005 12:00:00 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/27/2005 12:00:00 AM